machine

Idéer för miljoner

Liten tuva stjälper ofta stort lass. För Volvo Aero var det kylvatten på fel ställe som skapade problem i hela leveransledet. Med hjälp av Coor hittade man en unik lösning på problemet.

På Volvo Aero i Trollhättan producerar man detaljer till flygplansmotorer. Precision och kvalitet är ett måste. Tomas Odelius, avdelningschef på Volvo Aero, berättar att man lagt ner mycket arbete på att effektivisera anläggningen för att kunna öka på matningen av produkterna i takt med att beställningarna ökade. Men det var någonting som inte stämde.

– Trots att vi bytte ut en maskin fick vi inte bättre operationstider. Då förstod vi att problemet låg någon annanstans.

VOLVO AERO tog hjälp av Coor, som levererar produktionsservice till anläggningen, för att hitta en lösning. Den personal som arbetar med maskinerna kanske såg vad som var fel?

När man slipar detaljer är kylvatten A och O. Problemet visade sig vara ett dåligt anpassat kylvattenmunstycke. Kylvattnet hamnade ibland där det skulle, men oftast inte. Resultatet var brännskadade detaljer, vissa så pass allvarligt att hela detaljer behövde kasseras och andra skador kunde putsas bort.

– Förlusten i maskinens ledtider beräknas till ungefär 2 000 timmar om året. Dessutom är det flera olika detaljer som slipas på den här maskinen som blev något av en flaskhals för alla våra leveranser, säger Tomas Odelius.

El-mekanikerna Terho Klaavuniemi och Jan Östenberg tillsammans med Arne Nyman, underhållsingenjör på Coor, tog sig an utmaningen. Lösningen blev ett automatiskt inställbart skärvätskemunstycke som såg till att slipningen kunde genomföras på rätt sätt.

DET TOG TVÅ år från idé till fungerande komponent och i dag fungerar den felfritt och beräknas spara in två och en halv miljon kronor om året åt Volvo Aero i kortare ledtider. Dessutom har inte en enda av halvmiljon-kronors-detaljerna behövt kasseras.

– Mig veterligen så har vi den enda maskinen i Sverige som har ett spolmunstycke som följer ett förprogrammerat program. Coor har gjort en jättebra insats i detta förbättringsarbete, säger Tomas Odelius.

Förutom alla uppenbara fördelar med det nya munstycket så förlänger det även livstiden för maskinens slipskivor av diamant. Skivor som man får betala ungefär 10 000 kronor styck för och som årsvis blir en stor besparing.

– Det är värdefullt när vi tillsammans kan dra nytta av varandras kunskaper i ett projekt och jobba mot samma mål. Även om det handlar om förbättringar i kundens produktionsmetoder så vinner vi erfarenhet och renommé, säger Lars Johansson, gruppchef för Coor på Volvo Aero.

Fakta:

Coor instiftade för fyra år sedan en intern "Tävling för framsteg" som ska inspirera och uppmärksamma medarbetarnas förbättringsarbete. Årets vinnare blev Terho, Jan och Arne för deras arbete hos Volvo Aero.

Så här lyder juryns motivering:

"Maskinunderhållsgruppen har lyckats utveckla en "flaskhalsmaskin" så att kunden Volvo Aero klarar kommande volymuppgångar utan ytterligare investeringar och dessutom med bättre kvalitet till lägre kostnad än tidigare. Gruppen har kombinerat kunskap om kundens verksamhet och yrkesskicklighet med innovation och kreativitet, vilket verkligen har utvecklat serviceleveransen så att den skapar värde och framgång för kunden. Det här är intelligent service!"

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Lars Johansson
tel: +46 520 936 63, lars.ch.johansson@consultant.volvo.com