Robinson

Kreativitet - en framgångsfaktor

Förslagslådor och prispengar är inget som höjer kreativiteten på företaget. Istället måste företagen uppmuntra och införa de idéer som kommer från medarbetarna. Då kan kreativitet löna sig.

Den prisbelönte författaren, utbildaren och organisationskonsulten Dr Alan G. Robinson medverkade vid Coors chefsdag i år för att tala om förbättringsprocesser. Alan G. Robinson har studerat fler än 300 organisationer i 17 länder vilket gett en unik möjlighet att utforska likheterna hos anställda i olika organisationer.
– Anställda på golvet ser många problem och möjligheter som deras chefer inte ser. Chefer måste förstå att 80 procent av idéerna kommer från de anställda och bara 20 procent från cheferna, säger Robinson.

Hur en organisation går till väga för att få fram idéer, får också effekt på hur väl de lyckas med sitt förbättringsarbete.

FÖRST OCH FRÄMST måste den högsta ledningen ha viljan att driva förändringsprocessen, ta täten i detta arbete och uppmuntra resten av organisationen att också sätta igång. Mellanchefer och ansvariga måste tränas och vägledas i hur de ska få sina team att komma med idéer. Att sätta upp tydliga, kvantitativa mål, som till exempel att varje medarbetare i företaget måste lämna in minst en idé per månad under ett år, kan bidra till att starta processen. Genom att dessutom avsätta tid, till exempel en gång i veckan för teamen, att enbart fokusera på idéer skapas en process för företagskreativitet som integreras med andra arbetsmoment.

Robinson uppmanar chefer och medarbetare till att observera vad som händer i verksamheten, på golvet och att skapa en gemensam och positiv idéprocess. Detta gynnar allas kreativitet.
– Det är verkligen en "win-win situation", säger han. Det är en del av det förbättringsarbete som företagen kan göra för att medarbetarna ska uppleva ett mervärde, och medarbetarna i sin tur kan känna stolthet och tillfredsställelse av att veta att de arbetar för ett företag som lyssnar på dem och värderar deras idéer.

– För en organisation som Coor är den verkliga utmaningen att försöka öka problemorienteringen. När medarbetarna börjar uppmärksamma problem ger det dem tillfälle att vara kreativa och hitta lösningar, säger Alan G. Robinson.