woman

Bästa stödet i branschen

Coor Service Management har på tio år blivit Nordens ledande leverantör av integrerade servicetjänster. Handlingskraft och en ständig vilja att utveckla sin egen och kundernas verksamhet är en del av framgångsreceptet. Nu investerar Coor i ett uppgraderat stödsystem för att vässa sina processer ytterligare.

– Det här är ett omfattande initiativ för att utveckla vår serviceleverans. Förutom att vi effektiviserar arbetet kommer vi samtidigt att öka kvaliteten i uppföljningen till våra kunder, säger Karoliina Callavik, Verksamhetsutvecklingschef på Coor.

Systemet Maximo uppgraderas i samarbete med IBM och används till ärendehantering, underhållsplanering, inköp och uppföljning av serviceleveransen. Det kommer att implementeras successivt i hela Norden under 2009 och 2010.

Med förbättrade processer minskar startsträckan i nya kunduppdrag. En av de viktigaste uppgifterna i ett serviceuppdrag är att först skapa ordning och reda för att sedan arbeta med att utveckla verksamheten. Nu kan den värdeadderande fasen infalla mycket tidigare.

– Systemstödet ger bättre funktionalitet, ökad användarvänlighet och enklare uppföljning av serviceleveransen. Framförallt så kommer vi att förbättra våra verktyg för proaktivt underhållsarbete.

En drivkraft bakom arbetet med systemstödet har varit att satsa på underhållsprocesser inom både fastighets- och produktionsservice. Karoliina Callavik upplever att Coor redan i dag ligger på en bra nivå inom det området, men i takt med att marknaden och kunderna utvecklas kommer det att krävas mer av leverantörerna.

– Det här är ett område där vi kan och vill ligga i framkant. Som branschledande aktör vill vi vara med och driva utvecklingen i branschen.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Karoliina Callavik, verksamhetsutvecklingschef på Coor.
tel: +46 8 553 95 956, karoliina.callavik@coor.com