coor

Mer än bara gröna svanar

Miljöfrågan är inte längre en särställd fråga som kan lyftas fram när det passar. Den är en oundviklig del av all verksamhet, och förr eller senare kommer all miljöpåverkan att kosta pengar. De som anpassar sig snabbast är de som klarar sig bäst.

– Miljöbegreppet har vuxit. Nu pratar vi inte bara om klimatpåverkan utan ser helheten; ekonomi, ekologi och social påverkan, säger Magdalena Rondahl, nytillträdd miljö- och kvalitetsansvarig på Coor Service Management.

För Coor betyder det att miljö och kvalitet går hand i hand. Att använda billiga miljövänliga produkter som går sönder är inte ekonomiskt försvarbart. Leverantörer måste gå att lita på. Magdalena Rondahl pekar på att Coor har ett bra förhandlingsläge som uppköpare och kan ställa krav genom sina stora inköpsvolymer.

– Det är vår övertygelse att alla vinner på en långsiktigt hållbar serviceleverans. För att uppnå det behöver vi kompetenta medarbetare, kunskap om hållbar utveckling och ett konstant fokus på förbättringsarbete.

Coor arbetar ständigt och systematiskt med att förbättra serviceleveransen till sina kunder, det tillhör det vardagliga arbetet. Om en kund prioriterar miljöområdet är det enkelt att styra förbättringsarbetet så att det leder till miljöbesparande aktiviteter.

- Miljöaspekten är en parameter som mäts i alla våra uppdrag via Miljöindex. Vi har alltid handlingsplaner som följs upp. För oss är förbättringsarbetet fundamentet i vårt uppdrag, inte bara tomma ord.

Hur kan Coor bidra till en miljövänlig serviceleverans?

Magdalena Rondahl påpekar att miljöarbete är så mycket mer än att handla rättvisemärkt och ekologiskt. Några av de viktigaste frågorna handlar om energi, logistik och transporter. Det är komplexa områden där insyn i och tillgång till hela processen är nödvändig för att kunna skapa stora besparingar och hitta smarta lösningar.

–Som leverantör av helhetslösningar har vi bättre möjligheter att bidra till en miljövänlig serviceleverans jämfört med leverantörer av enstaka tjänster. Vi har en samlad bild och kan bedöma vilka förändringar som måste göras, vilket i sin tur leder till minskad miljöbelastning. Leverantörer av enstaka tjänster vill naturligtvis leverera så mycket som möjligt av just sin tjänst.

Miljöbesparingarna görs genom rätt val av kompetens, metoder, verktyg och material. Men även genom att underhålla de tillgångar som redan finns så att de inte behöver bytas ut. Där kan Coor bidra med de underhållsplaner som är en väsentlig del i alla uppdrag och samarbeten.

Att miljön börjar bli en del av affären är inget nytt, särskilt inte för medvetna konsumentdrivna företag där miljöengagemanget är en viktig del av varumärket. Att servera rättvisemärkt och ekologiskt kaffe är något dyrare än vanligt kaffe, men en enormt billig investering i företags förtroendekapital.

Hur ser den framtida utvecklingen ut?

Internationellt sett har de nordiska länderna, som tidigt legat långt fram i miljöarbetet, i dag blivit omsprungna av andra nationer. Det går inte att bortse från vår relativt stora klimatpåverkan. Om metoderna inte förändras så måste processerna göra det. Om vi till exempel inte har ett gångbart alternativ till olja så får vi se till att våra transporter sker så miljöbesparande som möjligt.

– Vi kommer att se mer lagstiftning och högre skatter och avgifter inom miljöområdet framöver. Det kommer att kosta mer att använda resurser, men även att förbruka dem genom exempelvis dyrare avfallshantering, säger Magdalena Rondahl.

Myndigheter och konsumenter kommer att kräva mer av företag eftersom utvecklingen inom miljöområdet går fort och miljöinsatser som tidigare ansågs vara innovativa nu ses som hygienfaktorer. I dag räcker det inte med att skriva "Eco" på en produkt, konsumenterna kräver mer information och har kunskap nog att avgöra hur pass ärligt ditt engagemang är. Att sticka huvudet i sanden i det här läget kostar nog mer än det smakar. Ju förr man förändrar och förbättrar sin verksamhet desto mer pengar och "goodwill" finns att tjäna. Och Coor hjälper gärna till.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Magdalena Rondahl, miljö- och kvalitetsansvarig på Coor
tel: +46 8 553 959 05, magdalena.rondahl@coor.com