staffan

Nova goes green

Miljötrenden är här för att stanna. Många av våra kunder, både privata och offentliga, har höga ambitioner inom miljöområdet. För dem är det en självklarhet att vi ska hjälpa dem i sina ansträngningar för ett långsiktigt mer hållbart samhälle. Vi kommer därför att lyfta fram miljöfrågan och låta den bli ett genomgående tema i Nova under 2009.

I detta nummer utvecklar vi vår syn på miljöarbete, som är nära som är nära förknippat med kvalitets- och förbättringsarbete. Vi berättar också om hur vi faktiskt och praktiskt bidrar till att göra serviceleveransen mer miljövänlig för en av våra miljömedvetna kunder, ROM Eiendom, ett dotterbolag till det norska järnvägsbolaget NSB.

Vårt samarbete med ROM är ett bra exempel på hur vi anpassar vår leverans till våra kunders faktiska utmaningar. Detta är Coors yttersta uppdrag – att ständigt utveckla och anpassa våra kunders verksamhetsnära tjänster, så att de i varje läge stödjer deras kärnverksamhet optimalt.

Just nu, i den lågkonjunktur som råder, är det många som har ett starkt fokus på kostnader. I dessa tider är det särskilt viktigt att vi vässar vår leverans, är kreativa och gör vad vi kan för att stärka våra kunders konkurrenskraft. I detta arbete är det en styrka att vi har ett helhetsansvar och en flexibel leveransmodell, vilket du kan läsa om i artikeln "IFM vs singel service". Jag tror också att vårt arbete med att ständigt utveckla vår egen verksamhet är viktigt i sammanhanget. Vår satsning på ett uppgraderat, modernt och väl utvecklat systemstöd – helt anpassat till serviceleveransen – är ett bra exempel på detta. Systemet är ryggraden i vår verksamhet och kommer att göra vår serviceleveransprocess ännu bättre och mer effektiv, vilket kommer våra kunder tillgodo. Även det kan du läsa mer om i detta nummer av Nova.

Trevlig läsning!

Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige