berit

"Nya ögon" ser problem

Med en engagerad och driven kund i miljöfrågor kan Coor verkligen utnyttja sina processer för förbättringsarbete för att miljöanpassa verksamheten. Samarbetet mellan Coor och norska järnvägsbolagets dotterbolag ROM är ett bra exempel på detta.

ROM Eiendom AS, dotterbolag till norska järnvägsbolaget NSB, ansvarar för drift och underhåll av alla de fastigheter som NSB äger längs med de olika bansträckningarna i Norge. Det handlar om över tusen fastigheter som tillsammans utgör smått otroliga 730 000 kvadratmeter. Sedan 2006 samarbetar ROM med Coor, som tar ansvar för att utföra och utveckla den operativa fastighetsservicen i och kring stationsbyggnaderna. Coor har cirka 80 personer anställda i kontraktet. ROM är en kund med stort fokus på miljöfrågor.

– Med stora omfattande verksamheter följer även stort ansvar för miljön, någonting som vår kund verkligen lever upp till, säger Berit Urianstad, regionchef i Coors kontrakt med ROM.

Coors uppgift är att hjälpa sina kunder med de utmaningar som de står inför. För att hjälpa ROM i sitt miljöarbete har Berit därför tagit initiativ till att utbilda Coors medarbetare i miljömedvetenhet. Idén var att utbilda alla driftstekniker att titta med "nya ögon" på sin arbetsplats när de åker runt på stationerna.

– I vårt ständiga förbättringsarbete försöker vi hitta lösningar för en bättre miljö genom att fokusera aktivt på verkliga miljöproblem. Att leta efter problem är början på all utveckling. När våra medarbetare är ute i fastigheterna ska de inte bara titta på att allt fungerar som det ska, utan även aktivt söka efter miljöproblem som till exempel gamla oljefat. Resultatet kommer när alla arbetar på det sättet och adresserar eventuella och reella problem, säger Berit Urianstad.

ROM har skapat ett schema för alla medarbetare och andra uppdragstagare eftersom det är viktigt att bedöma miljöpåverkan på samma sätt. När schemat är ifyllt är det meningen att medarbetarna ska lista möjliga lösningar samt ta fram en checklista att utgå ifrån i miljöarbetet.

– Nu arbetar vi systematiskt med kartläggningen och använder samma beteckningar och symboler i schemat vilket verkligen ger goda resultat. Medarbetarna har varit positivt inställda till att lära sig att se vad som kan vara ett miljöproblem, hur de ska rapportera det och komma på lösningar. Vårt arbetssätt har visat sig vara helt rätt, och resultatet av våra ansträningar är mycket gott. Det känns roligt att kunna hjälpa vår kund - och inte minst miljön, som ju är en del av vår framtid, avslutar Berit Urianstad

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Berit Urianstad, regionchef i ROM-kontraktet,
tel: +47 932 37 303 berit.urianstad@coor.com