staffan

Coor är med och driver utvecklingen

En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar och att komma med lösningar som bidrar till deras framgång. Därför känner jag mig otroligt stolt och glad över lyckade utvecklingsprojekt, där vi på Coor är till verklig nytta för våra kunder. I detta nummer av Nova presenterar vi två sådana utvecklingsprojekt.

Det ena exemplet är vår nya miljömärkning, "Green Services", som på ett strukturerat och konkret sätt hjälper kunder som vill reducera sin miljöpåverkan och aktivt bidra till ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Miljömärkningen är unik i sitt slag, dels genom att det är den första märkningen för servicesektorn och dels genom att den omfattar hela serviceleveransen – inte bara enstaka produkter eller tjänster.

Det andra utvecklingsprojektet är "Concept Office", en hypermodern kontorslösning som vi själva har byggt upp och arbetar i – allt för att förstå hur det nya, flexibla kontoret fungerar och hur det påverkar våra servicelösningar och människorna som arbetar där. Allt fler verksamheter sneglar på de nya kontorslösningarna, som inte bara är yteffektiva och därmed kostnadseffektiva och miljövänliga, utan även bidrar till ökad effektivitet och ökat välbefinnande bland medarbetarna. Rapporter från hela världen pekar samstämmigt åt ett håll: vi står inför en kontors(r)evolution! Eftersom förändrade arbetssätt och förändrade kontorslösningar leder till förändrade servicebehov känns det viktigt att ligga i framkant även inom detta område.

Välkommen till ett nytt nummer av Nova!

Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige

Är du nyfiken på Coor eller vill veta mer om vår verksamhet?

Kontakta mig gärna!
tel +46 8 553 959 95, staffan.ebenfelt@coor.com