Marie-Krueger

Coor stöttade Skanskas miljöarbete

Skanskas Malmökontor har genom ett aktivt miljöarbete blivit en av branschens mest attraktiva arbetsplatser. Något som belönades med Skanskas eget miljöpris förra året, då Malmökontoret även blev ett EU-märkt miljökontor. Coor var med från början och stöttade i Skanskas kreativa arbete som ledde fram till utmärkelsen.

– Det har varit en jätterolig resa. Skanskas miljöförbättringsarbete väckte en enorm kreativitet som smittade av sig på alla som medverkade, säger kontraktchefen Marie Krueger på Coor.

Miljöfrågor blir allt viktigare vid rekrytering av arbetskraft eftersom miljömedvetenheten i dag blir allt större – särskilt bland yngre sökanden. I högre utsträckning ställer kompetenta och medvetna arbetssökanden krav på arbetsgivare i frågor som miljö och etik.

Många bolag använder därför miljöprofilering som ett viktigt konkurrensmedel i sin rekrytering. Ett exempel på det är Skanska Sverige AB, som satte miljön i fokus i sin målsättning att erbjuda branschens bästa och mest attraktiva arbetsplats – med miljön i fokus.

– Skanska Sverige AB insåg tidigt att det är genom att låta miljöfrågorna få ett stort utrymme som man har möjlighet att stärka arbetsplatsens attraktivitet, säger Marie Krueger.

Det var på Skanskas Malmökontor som miljöarbetet tog fart på allvar och där man också så småningom fick ta emot Skanskas eget miljöpris. Här lades grunden till tankar som idag är riktmärke för hela Skanskakoncernen.
– Vi har haft ett utmärkt samarbete med Coor. I de miljöförbättringsåtgärder vi har genomfört har de varit ett utmärkt stöd och bollplank för oss, säger Pierre Börjesson, controller på Skanska Sverige AB.

Det hela började med att Pierre hade en vision om att positionera Skanska som branschens bästa arbetsgivare. Man märkte tidigt att miljöfrågorna hamnade högt på prioriteringsordningen för att nå det målet.

Generellt sett har byggbranschen kommit väldigt långt i sitt miljöarbete vad gäller produktionen, men nu ville man även öka miljöambitionerna i och kring sina kontorsarbetsplatser. Coor bidrog till arbetet med hur arbetsplatsservicen kunde förbättras och tog uppgiften på stort allvar.

Hur gjorde Coor?

– Vi hade en idérik inledning där vi slog så många kloka huvuden ihop som vi kunde i olika workshops. Vi dammsög den kompetens vi hade om miljöarbete i Coor och samarbetade med Skanskas personal. Alla tjänster där vi kunde hitta miljöbesparande åtgärder plockades fram och diskuterades, säger Marie Krueger.

Och det var en diger samling av åtgärder man fann och lyckades genomföra både i stort och smått. Anslagstavlor för kollektivtrafik, möjligheten till lånecyklar, kravmärkt och rättvisemärkt frukt är bara några av de miljöbesparande åtgärder som nu har genomförts.

Satsningarna har börjat ge resultat och 2008 fick Malmökontoret ta emot Skanskas eget miljöpris. I motiveringen framhävs det att den uttalade miljöprofilen har gett Malmökontoret miljömässig hög status och PR-mässigt goda resultat.

– Det är just Coors totalansvar och möjlighet att överblicka hela leveransen som gör att vi kan ge det goda stöd för miljöarbetet som efterfrågas. Det är fantastiskt roligt att känna att vi verkligen kan hjälpa våra kunder med sina utmaningar, och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att hjälpa alla Skanskakontor att uppnå samma miljövänliga profil, säger Marie Krueger.

– De miljöförbättrande åtgärderna betyder mycket, inte bara för allas vår jord, utan de är också kostnadsbesparande. Coor har varit mycket bra på att omsätta våra miljöförbättrande idéer i praktiken, säger Pierre Börjesson.