coor

Kontors(r)evolutionen

Med flexibla arbetssätt och nya hjälpmedel närmar vi oss tredje generationens kontor. I dag är inte frågan om eget rum eller öppet kontorslandskap den mest relevanta, nu börjar processen med frågan: hur använder vi våra arbetsplatser?

I en typisk kontorsmiljö tillbringar man i genomsnitt, ungefär 50 procent av arbetstiden vid sitt skrivbord. Resten av tiden består av möten, konferenser, resor och liknande. Generellt sett går kontorsarbete mot ett mer flexibelt och projektstyrt sätt att arbeta vilket givetvis påverkar vårt sätt att utnyttja arbetsplatsen. Vissa perioder finns ett behov av att sitta nära medlemmar i en projektgrupp eller att ha tillgång till sammanträdesrum och konferenslokaler. Andra perioder kanske vi arbetar mycket hemifrån eller på en annan ort. Emellanåt är vi ganska stationära tills nästa projekt drar igång.

Vi har i dag flera arbetsplatser att välja mellan; kontoret, hemmet, hos kund, på stan, allmänna mötesplatser och så vidare. Det ställer stora krav på samspelet mellan lokal, teknik och arbetssätt.

På den brittiska teleoperatören British Telecom (BT) har man sedan 2005 bedrivit ett av Europas största projekt för flexibla arbetssätt och flexibla kontor. Projektet omfattar 70 000 av BT:s anställda. Vinsterna har varit många. Enligt BT så leder en ökad flexibilitet till en bättre balans mellan arbete och fritid, minskar klimatpåverkan, reducerar kostnader och förstärker kundfokus hos medarbetarna.

Dessutom kan man räkna hem enorma besparingar i minskade kontors- och lokalkostnader och en ökad effektivitet hos medarbetarna. British Telecom har genomfört undersökningar som visar att personer med flexibelt arbetssätt är 20 procent mer effektiva än sina kollegor med fasta arbetsplatser på kontoret.

En annan tydlig fördel är att flexibla arbetssätt oftast är mer projektbaserade. Det blir lättare att snabbt dra ihop projektgrupper från olika discipliner för att lösa ett problem för kunden. Den tanken är också grunden för hela projektet, att i en ekonomi styrt av digitala nätverk bygger framgång på förmågan att förutse och agera på förändringar.

För miljön har projektet inneburit reducerad miljöpåverkan med färre arbetsplatser samt beräknat tolv miljoner liter bensin om året som inte behöver förbrännas när medarbetare ska pendla fram och tillbaka till arbetsplatsen. Telefonkonferenser har skurit bort 300 000 fysiska möten med besparingar på över 38 miljoner euro per år och 1,5 miljoner returresor.

Moderna arbetsplatser bygger på moderna arbetssätt. Ett flexibelt arbetssätt kräver att medarbetarna tar ansvar över sina arbetsuppgifter och sin arbetstid. På BT styr man sina medarbetare mot mål istället för att klocka hur länge de sitter vid sitt skrivbord. En befarad risk har varit att gränserna mellan arbetsliv och ledighet suddas ut och skapar stressrelaterade problem. Tvärtemot har det snarare visat sig skapa en gynnsam hälsoutveckling när medarbetarna själva styra när och varifrån de jobbar. Ansvar som många gånger förenkla människors ”livspussel”, och där större kontroll över sin tid leder till mindre stress även i arbetslivet.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Helena Gustafsson. 
tel: +46 8 553 952 87, helena.gustafsson@coor.com