ambassaden

Svenska ambassaden i Köpenhamn är till för alla – det har Coor sett till

Coor i Danmark har ett mycket gott samarbete med den svenska ambassaden i Köpenhamn. Sedan tre avtalsperioder har man fungerat som leverantör till Statens fastighetsverk för det löpande fastighetsunderhållet av ambassaden. När ambassaden behövde byggas om på kort varsel var Coor en självklar partner.

På Statens fastighetsverk (SFV) har man sedan 2008 arbetat, tillsammans med sin hyresgäst UD, med att tillgänglighetsanpassa sina fastigheter utomlands. I ett första steg prioriterar man de stora ambassaderna eftersom de har störst antal besökare.

- Vi har ett stort fokus på tillgänglighet och det är självklart att våra lokaler inte ska utstänga någon utan vara till för alla, säger Helen Axelsson, förvaltare på SFV.

Eftersom kanslihuset på Svenska ambassaden i Köpenhamn är från 1853 fanns ett stort behov av anpassning, men även insikten att förändringar måste ske varsamt för att inte förstöra huset karaktär.
- Vår hyresgäst UD drog på beslutet, så när beställningen kom tidigt i våras var vi tvungna att agera snabbt. Ett krav var att det skulle vara klart till 1 juli när Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd började.

Det första steget var att ta in en välrenommerad arkitekt som genom en varsam anpassning kunde skynda på bygglovsprocessen.
- Så fort vi enats om ett förslag tog vi kontakt med Coor eftersom vi behövde en entreprenör. Med ett väletablerat samarbete blev startsträckan för det här projektet mycket kort. Coor anlitade i sin tur underentreprenörer. Allt sköttes mycket snabbt och bra, säger Helen Axelsson.

Ombyggnationen innebar en helt ny entré för alla besökare där man kommer direkt upp i vänthallen med en hiss och ett ombyggt väntrum där arkitekten har öppnat upp och använt mycket glas för att släppa in ljus. Dessutom har besökstoaletten blivit handikappsanpassad.
- Arkitekten har valt att istället för att försöka härma en gammal stil, bryta mot den. Lösningen är modern, ljus och består av mycket glas. Men den är så skickligt ritad och anpassad att den från vissa vinklar knappt syns, säger Helen Axelsson.

Helen tycker att projektet och samarbetet har fungerat bra. Särskilt när så många har varit inne och arbetat på en liten yta, exempelvis elektriker, golvläggare och snickare.

- Det har varit snabba puckar och alla har verkligen ställt upp. Vi har känt att alla inblandade har prioriterat detta jobb och med gemensamma ansträngningar sett till att det blivit färdig i tid trots den korta tidsplanen.

Det är inte ovanligt att SFV får klagomål från personalen på ambassaderna när stora ombyggnationer genomförs. Medarbetarna förstår att arbetet måste genomföras, men störs givetvis i sin arbetsmiljö.

- Det här är nog första gången vi inte fått några klagomål och alla tycker att det har fungerat jättebra. Framförallt därför att alla inblandade har varit trevliga och positiva. Personalen har också sett hur alla har ansträngt sig och strävat efter att åstadkomma någonting bra.

Coors uppdrag på svenska ambassaden

Coor och SFV har ett kontrakt på löpande drift av fastigheterna. Man genomför regelbunden kontroll av exempelvis tekniska installationer, ventilation, kylaggregat och el och åtgärdar det som behövs. Utöver kontraktet beställer SFV även andra arbeten, exempelvis om saker behöver bytas ut eller repareras. Dessutom beställer man större projekt som initieras av SFV som exempelvis ombyggnationer.

"Vi har en utmärkt dialog, när saker inte fungerar så har det åtgärdats. Det är viktigt för att känna trygghet med sin leverantör." Helen Axelsson

Fakta om Svenska ambassaden i Danmark

Svenska ambassaden i Danmark är ganska stor, totalt 3 200 kvm. Då ingår residens med ambassadörens privata boende, tre lägenheter för utsända svenskar, en gästlägenhet och kansliet. Allt är fördelat på två fastigheter där residenset är från 1753 och kansliet från 1853.

Läs mer på SFV:s webbplats