staffan

Mer intelligens – nöjdare kunder

När vi startade vår verksamhet för snart tolv år sedan hade vi som ambition att erbjuda det privata näringslivet och den offentliga sektorn i Norden marknadens bästa och mest intelligenta service. Tidigt förstod vi, att nyckeln till framgång ligger i att ständigt utveckla och anpassa vår serviceleverans så att den i alla lägen stödjer våra kunders kärnverksamhet optimalt. Vi kallar det för intelligent service som skapar affärsfördelar för våra kunder.

Jag påstår inte att det är lätt. Att ta över, hantera och utveckla komplexa serviceuppdrag i en dynamisk miljö är en uppgift och ett ansvar vi tar på största allvar. Jag kan dock lova, att vi gör vårt allra yttersta för att hantera uppgiften på bästa sätt. Och glädjande nog kan jag konstatera att det ger ett bra resultat. Vår årliga kundundersökning talar sitt tydliga språk – våra kunder uppskattar våra ansträngningar och blir allt mer nöjda med vårt arbete. Och särskilt roligt är det att just frågan om de upplever att vi proaktivt kommer med förbättringsförslag har stigit markant även i år. Jag ser det som ett kvitto på att det stora förbättringsarbete som vi startade för två år sedan fungerar bra och kommer våra kunder tillgodo – och uppskattas.

Många verksamheter arbetar idag aktivt och strukturerat med att tillvarata medarbetarnas kreativitet och idéer som utgångspunkt för ett ständigt förbättringsarbete. Mer om det skriver Louise Östlund, förändringskonsult, i en ny bok som lanseras i vår och som introduceras i detta nummer av Nova. Här kan du även läsa om hur vi på Coor ökar trycket i vårt förbättringsarbete och på vilket sätt det kommer våra kunder till godo. I vår temaserie om miljö och hållbarhet berättar vi mer om en av de största frågorna inom vårt område – energi.

Med tillönskan om trevlig läsning och ett riktigt gott nytt år,

Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige

Är du nyfiken på Coor eller vill veta mer om vår verksamhet?

Kontakta mig gärna!
Tel +46 8 553 959 95, staffan.ebenfelt@coor.com