people

Rent hus med nordisk städstandard

En känd reklamslogan för bedövningssalva lyder "När man vet var man har ont – varför behandla hela kroppen?". Samma princip börjar nu mer och mer tillämpas inom städservicebranschen. När man vet var det är smutsigt – varför städa hela byggnaden?

Än i dag fokuserar många städupphandlingar på städfrekvenser, städmetoder och vilken utrustning som ska användas snarare än det resultat som önskas åstadkommas.

– Problemet med denna traditionella typ av upphandling är att man inte tar hänsyn till vad man egentligen vill få ut av städservicen. Man har angett att man vill ha städning men inte hur rent man vill ha det, säger Fredrik Sandquist, ansvarig för tjänsteutveckling på Coor.

Sedan tio år tillbaka används en gemensam städstandard, kallad INSTA 800 på de nordiska marknaderna. I Sverige har standarden beteckningen SS 627801:2006, medan den i Norge och Danmark heter NS-INSTA 800 respektive DS-INSTA 800. I Sverige är standarden väl utbredd framförallt i den offentliga sektorn, men nu märks ett allt större intresse även från privata företag.

INSTA 800 kan användas i alla typer av lokaler och byggnader. I korthet går det ut på att beställaren ställer krav på hur rent varje enskild yta eller objekt ska vara och hur ofta leverantören måste säkerställa att den avtalade kvalitetsnivå ska uppnås. De tydliga kvalitetskraven kan sedan, med hjälp av standardens mätsystem och kontrollrutiner, följas upp på ett objektivt sätt.

– Det är renhet och inte städtillfällen som beställaren köper. En operationssal på ett sjukhus måste naturligtvis ha det absolut högsta renhetsnivån, medan man har lägre krav på renhet exempelvis i förrådsutrymmen och trapphus. Standarden ger de nödvändiga instrumenten för kunden att sätta en tydlig förväntan på städkvaliteten vilket i sin tur ger en större trygghet för alla parter, säger Fredrik Sandquist.

Coor har arbetat aktivt med standarden sedan den infördes och har stor erfarenhet både av att tillvarata de fördelar och hantera de utmaningar som den för med sig.

– De starkaste fördelarna med standarden är att den sätter tydliga objektiva förväntningar på den kvalitet som ska uppnås, men också att den i regel är både mer kostnadseffektiv och mer miljövänlig än frekvensstyrd städning. Kunderna betalar enbart för det de har behov av att få utfört, samtidigt som behovet av både energianvändning, rengöringsmedel och förbrukningsmaterial minskar, säger Fredrik Sandquist.

Utmaningar finns dock, varav den största är att få marknadens aktörer att lita på standarden fullt ut och samtidigt använda den på ett smart sätt så att den inte driver för mycket administration. Coor för därför en kontinuerlig dialog med varje kund kring hur standarden bör tillämpas i den aktuella leveransen och arbetar aktivt med att säkerställa att personalen, både hos beställaren och inom levererande enhet, får den utbildning de behöver.

– Både i nya upphandlingar och bland våra befintliga kunder ser vi ett ökat intresse för standarden och för dess fördelar. De kvalitetsmässiga, miljömässiga och ekonomiska fördelarna talar för sig själva, säger Fredrik Sandquist.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Sven-Erik Björkholm, Tjänsteutvecklare på Coor inom Lokalvårdsservice, sven-erik.björkholm@coor.com eller telefon +46 8 553 961 53.