Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 2

staffan ebenfelt

Lövsprickning och internationalisering

Efter en lång och bister vinter är våren äntligen här och i takt med alla ljuvliga vårtecken får vi också allt fler signaler om att det våras även för konjunkturen. Att Volvo Trucks väljer att utöka sin produktion för att...

Läs mer
international

Internationella FM-strategier – hett just nu

Den nordiska FM-marknaden mognar gradvis och är på väg mot en ny utvecklingsfas – "multi-site FM/IFM", det vill säga standardiserade FM/IFM-lösningar till flera anläggningar eller kontor regionalt, nationellt eller...

Läs mer
Frivold

SAS valde nordisk IFM-strategi

2008 outsourcade SAS sin FM-verksamhet i Sverige, Norge och Danmark till en och samma IFM-leverantör – Coor Service Management. När beslutet fattades kunde de egentligen tänka sig att samarbeta med olika IFM-leverantörer i...

Läs mer
coor

Välskräddad kontraktsstart

Att ta över en serviceverksamhet som tidigare varit en del av ett annat företag är ett omfattande arbete. Mycket ska falla på plats och förberedas inför kontraktsstarten, samtidigt som den löpande leveransen till kunden inte...

Läs mer
co-workers

Tre nya berättar

När ett företag eller en offentlig verksamhet beslutar sig för att outsourca sina servicetjänster till ett externt servicebolag erbjuds ofta berörda medarbetare anställning hos det nya servicebolaget.

Läs mer
sofia_bengtsson

Kostnadsallokering – ett viktigt styrinstrument

Frågan om och hur indirekta kostnader ska fördelas ut i en organisation är en viktig styrfråga. Tricket är att hitta en allokeringsprincip som styr verksamheten mot ett optimalt lokalnyttjande och en effektiv...

Läs mer
annacarin grandin

Var beredd när vinden vänder!

Vi ser nu allt fler tecken på att konjunkturen börjar vända efter den värsta lågkonjunkturen på över 70 år. Många företag har haft en svår tid med vikande försäljning och neddragningar, men måste nu börja förbereda sig inför...

Läs mer
volvo

Volvo Lastvagnar satsar mot bättre tider

– Att starta stora ombyggnadsprojekt mitt i en lågkonjunktur är ovanligt men helt logiskt och rätt, säger Johan Jinhage, platschef på Volvo Lastvagnar, Produktion Göteborg. Han tror starkt på att man måste rusta sig för...

Läs mer