staffan

Lövsprickning och internationalisering

Efter en lång och bister vinter är våren äntligen här och i takt med alla ljuvliga vårtecken får vi också allt fler signaler om att det våras även för konjunkturen. Att Volvo Trucks väljer att utöka sin produktion för att möta en ökad efterfrågan är ett tydligt sådant.

Volvo Trucks har använt överkapaciteten under lågkonjunkturen mycket klokt och investerat för en ökad framtida kapacitet. Det gör att de står väl förberedda inför en konjunkturell lövsprickning. Att balansera en kostnadsintensiv produktion mellan hög- och lågkonjunktur är bland det svåraste som finns och jag tycker att det finns stora lärdomar att dra av exemplet Volvo Trucks. En av våra egna lärdomar av större omställningar är vikten av god planering, vilket vi skriver om i artikeln "Var beredd när vinden vänder". Där finns en hel del handfasta tips om vad du som FM-ansvarig ska tänka på när konjunkturen tar fart.

Med detta nummer inleder vi också en ny artikelserie där vi introducerar en av årets stora trender bland större företag – internationella FM-strategier. Vi ser ett ökat intresse från hela Norden för FM-lösningar som omfattar allt större områden, vilket vi tolkar som en ökad marknadsmognad. I artikeln "Internationella FM-strategier – hett just nu" kan du läsa om för- och nackdelar med internationella FM-lösningar och i kommande nummer kommer vi att skriva om vad man ska tänka på när man rullar ut eller ska implementera en internationell FM-strategi.

Med detta önskar jag dig en trevlig vår och dito läsning.

Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige

Är du nyfiken på Coor eller vill veta mer om vår verksamhet?

Kontakta mig gärna!
Tel +46 8 553 959 95, staffan.ebenfelt@coor.com