Frivold

SAS valde nordisk IFM-strategi

2008 outsourcade SAS sin FM-verksamhet i Sverige, Norge och Danmark till en och samma IFM-leverantör – Coor Service Management. När beslutet fattades kunde de egentligen tänka sig att samarbeta med olika IFM-leverantörer i de olika länderna, men i efterhand kan de konstatera att det finns fördelar med att anlita en och samma leverantör.

Bjørn Frivold ansvarar för SAS FM-verksamhet och var även med när beslutet om att outsourca FM-verksamheten fattades.

Varför valde ni nordisk IFM-strategi?

Beslutet om att outsourca FM-tjänsterna i SAS var ett strategiskt beslut som grundar sig på att SAS ska koncentrera sig på kärnverksamheten. Vi önskade en leverantör som kunde överta alla tjänsterna samlat i ett IFM-kontrakt. Vår bedömning var att SAS mycket väl skulle kunna ha olika leverantörer i länderna. Det skulle vara en fördel om det var en och samma, men det var ingen förutsättning. I efterhand kan vi se att övergången gick mycket enklare genom att det var en leverantör. Men valet av Coor i alla tre länderna var alltså inte grundat på en tanke om en och samma leverantör. Vi valde Coor för att de var det bästa alternativet i alla tre länder.

Vad är fördelarna med en internationell strategi?

Det är främst i övergångsfasen man ser fördelarna med en och samma leverantör, då tusen saker ska på plats och personalen ska över till en ny arbetsgivare. I den vidare dagliga driften kan det också vara en fördel med en leverantör då vi i SAS önskar att harmonisera kvaliteter och processer.

Vad är nackdelarna?

Om vi hade haft flera leverantörer skulle det vara lättare att byta om vi var missnöjda. Kompetensen är nödvändigtvis inte lika god i alla länder. Olika leverantörer kan vara starkare i enskilda länder och därför kunna ge oss bättre en bättre produkt.