Tre nya berättar

När ett företag eller en offentlig verksamhet beslutar sig för att outsourca sina servicetjänster till ett externt servicebolag erbjuds ofta berörda medarbetare anställning hos det nya servicebolaget. Hur känns det att byta arbetsgivare? Tre medarbetare som nyligen har börjat arbeta hos Coor berättar.

Anette MøllerAnette Møller

... 58 år, assistent på Coors landskontor i Birkerød, Danmark.

Bakgrund:

Började på Coor i juni 2008, då SAS Facility Management togs över av Coor. Till SAS i Danmark levererar Coor bland annat fastighetsdrift, arbetsplatsservice och administration.

Hur upplevde du övergången till Coor?

Jag hade varit anställd på SAS i 36 år, så jag var naturligtvis spänd och förväntansfull. Jag valde dock medvetet att se positivt på övergången, som en utmaning och en möjlighet att utvecklas. Jag tycker att jag blev bemött med vänlighet och intresse av medarbetarna på Coor. Det första året ägnade jag mycket tid åt att ”introducera” Coor inom SAS. Därefter blev jag, på egen begäran, anställd inom Business Support på Coors Danmarkskontor i Birkerød.

Kan du berätta vad som hände vid kontraktsstarten?

Alla vi som skulle börja på Coor bjöds in till en gemensam frukost i samband med ett presentationsmöte där vi fick möjlighet att ställa frågor. Vi fick också varsin ryggsäck och en personalhandbok, Coors Code of Conduct (en gemensam uppförandekod) och annan företagsinformation. Arbetskläder delades också ut till de medarbetare som skulle bära uniformer med Coors logotyp. Ledningen stannade kvar på arbetsplatsen resten av dagen och gick runt och pratade med personalen, så att vi fick tillfälle att ställa ytterligare frågor om vi undrade något.

Hur är det att arbeta på Coor idag?

Jag trivs väldigt bra med att jobba på Coor och har känt mig välkommen från första dagen. Jag uppskattar flexibiliteten med att själv kunna planera min arbetsdag – givetvis inom vissa fastställda ramar. Jag har en bärbar PC och en mobiltelefon, vilket gör att jag fysiskt kan arbeta två dagar på kontoret i Birkerød och två dagar på SAS-kontoret på Amager – och så håller jag fredagen öppen. Jag är nöjd med mina arbetsuppgifter, som är varierande och utvecklande. Dessutom känner jag att jag har fått ett stort nätverk inom Coor i Danmark – mycket tack vare att jag fungerade som mobil ”telefonväxel” under en period.

Katrine EllefsenKatrine Ellefsen

... 35 år, serviceledare på Statoils kontor i Harstad, Norge.

Bakgrund:

Började på Coor 2009, då Coor fick i uppdrag att ta över service- och driftstjänster hos Statoil i Harstad (Norge): Bland tjänsterna ingår fastighetsdrift, vaktmästeri, restaurang, reception, post och lokalvård.

Hur upplevde du övergången till Coor?

Övergången till Coor gick väldigt smidigt och bra. Vi hade en god dialog med verksamhetsutvecklingsstaben på Coors kontor i Høvik redan från och med att vi fick beskedet om att Coor fick uppdraget i Harstad. Uppföljningen var mycket bra från Coor centralt och vi var väl förberedda på våra nya arbetsuppgifter och på vad som förväntades av oss.

Hur tror du att kundens medarbetare upplevde förändringen?

Kundens medarbetare märkte inte någon större skillnad, förutom att vi hade nya uniformer. Kunden (Statoil) ville inte att vi skulle göra någon stor sak av det hela initialt inför servicebrukarna (Statoils medarbetare). Det viktigaste för dem var att personalen var densamma och att vi fick bra villkor i det nya företaget. Ganska snart genomförde vi förändringar i arbetssätt och leverans. Det har resulterat i mycket positiv respons från kundens medarbetare och våra kontaktpersoner på Statoil. Jag tror att alla här i huset har fått ett väldigt positivt intryck av Coor.

Hur är det att arbeta för Coor i dag?

Jag trivs väldigt bra med att jobba för Coor och hela organisationen har gjort ett positivt intryck på mig. Arbetsmiljön här på Coor i Harstad är mycket bra och vi har ett bra samarbete med kundens medarbetare. Detta leder till hög trivsel och jag tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag!

Hans Isaksson Hans Isaksson (Isak”)

... 59 år, drifttekniker som arbetar med flera kunder i kontrakt Fastighet i Solna, Sverige.

Bakgrund:

 Började på Coor den 1 oktober 2009, när Coor tog över Jones Lang LaSalles fastighetsdrift i Stockholm, Malmö och Växjö.

Hur upplevde du övergången till Coor?

– Strax före övergången var jag inte så positiv, eftersom jag trodde att jag skulle behöva byta tjänst. Jag trodde att Coor mest höll på med kontorsservice och att jag skulle behöva jobba mycket med det. När Guy Drottler (kontraktschef), Johnny Molén (fastighetschef) och några till från Coor kom och presenterade sig, så förstod jag att Coor också är bra på fastighetsservice och att jag skulle fortsätta jobba som drifttekniker. Deras presentation av verksamheten var bra och gav mig en ny bild av Coor.

Vad hände dagen då kontraktet startade?

– Vi fick ett glatt mottagande av cheferna och den centrala affärsenhetsstaben. De gjorde en detaljerad presentation av regionen, Coors arbetssätt och hur vi skulle jobba mot hyresgästerna. Vi fick också varsin Coor-ryggsäck, nya arbetskläder och så bjöds vi på tårta.

Hur tror du att kunderna och kundernas hyresgäster upplevde kontraktsstarten?

– Hyresgästerna märkte ingen större skillnad, förutom att vi fick nya kläder. Eftersom jag bland annat jobbar i en fastighet där Coor själv har kontor var det många Coor-medarbetare som nu började hälsa på mig eftersom jag också jobbar på Coor nu. Arbetsuppgifterna är ungefär desamma, men jag gör nu lite mer hos hyresgästerna som till exempel lampbyten och annan service.