volvo

Volvo Lastvagnar satsar mot bättre tider

– Att starta stora ombyggnadsprojekt mitt i en lågkonjunktur är ovanligt men helt logiskt och rätt, säger Johan Jinhage, platschef på Volvo Lastvagnar, Produktion Göteborg. Han tror starkt på att man måste rusta sig för framtiden och dra nytta av den låga produktionstakt och överkapacitet som finns under lågkonjunkturen. Till sin hjälp har han bland annat tekniska projektledare från Coor.

Johan Jinhage, platschef på Volvo Lastvagnar, Produktion GöteborgPå Volvo finns ett globalt koncept för hur framtidens fabriker ska se ut och inom ramen för detta koncept har Johan Jinhage ansvarat för en omfattande anpassning av Volvo Lastvagnars stora anläggning i Tuve – mitt i lågkonjunkturen.

Projektet kallas FFT, Framtida Fabrik Tuve, och innebär i korthet att man bland annat installerar två så kallade "driven lines" (enligt löpande band-principen) i fabriken. "Driven lines" används på många högvolymsfabriker i hela världen i dag och bidrar till en effektiv monteringsprocess. I anslutning till installationerna har flera anpassningar av produktionslokalerna varit nödvändiga.

Använder lågkonjunkturen för att rusta för högkonjunkturen

Att börja bygga om mitt i en ekonomisk kris är ovanligt, men samtidigt helt logiskt och rätt, menar Johan Jinhage.

– Den nya installationen kräver stora arbeten i monteringshallen och när vi har låga volymer har vi goda möjligheter att stänga ett flöde i taget utan att leveransen till kund påverkas. Samtidigt kan vi använda våra egna medarbetare till vissa arbeten som gör att projektets kostnader minimeras. Genom att gasa på detta installationsprojekt i lågkonjunkturen rustar vi oss för framtiden, då volymerna förhoppningsvis återvänder, säger han.

Engagerat stöd från Coor – genom hela processen

Till sin hjälp anlitade Volvo Lastvagnar tekniska projektledare från Coor. Anna Frohlund, gruppchef på Coor, berättar om arbetet:

– Vi har varit involverade under hela projektet – från förstudien, när konceptet togs fram, till arbetet med att implementera och driftsätta installationerna. Vi har även ansvarat för de lokalanpassningar som har gjorts i anslutning till installationerna. Arbetet har pågått under en längre tid men intensifierades under 2009, då som flest åtta personer från Coor var involverade i projektet, berättar Anna Frohlund.

Båda parter är mycket nöjda med det nära samarbetet och resultatet. Projektet innehöll stora utmaningar och ställde höga krav på samordningen under pågående produktion.

– Coor har genom sin kompetens och erfarenhet från industriprojekt levererat kontinuerlig projektledning som uppfyller våra krav väl, säger Johan Jinhage.

Anna är imponerad av hur Volvo Lastvagnar använder lågkonjunkturen för att rusta för högkonjunkturen.

– Det är helt rätt tänkt. Inom tillverkningsindustrin är det svårt att hantera stora efterfrågesvängningar. I en högkonjunktur måste produktionskapaciteten vara maximal. Volvo Lastvagnar har utnyttjat lågkonjunkturen för att öka sin produktionskapacitet inom ett område man tror starkt på. Det är smart, modigt och starkt, säger hon.

Försiktig optimism

På Volvo i Tuve står man väl rustade inför en konjunkturvändning, och börjar också se tecken på en ljusning. Orderingången till fabriken har ökat och Volvo Lastvagnar i Tuve återanställer nu uppsagda medarbetare efter en jobbig tid med neddragningar och tomgångskörning i produktionen.

– Vi känner en försiktig optimism och nu när orderingången ökar vågar vi dra igång vårt andra nya flöde. Förhoppningsvis får vi dra nytta av hela den kapacitet vi nu har i Tuve. Det ser jag fram emot, avslutar Johan Jinhage.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Anna Frohlund.

anna fröhlund

Anna Frohlund

Gruppchef

+46 10 558 02 12

anna.frohlund@coor.com