people

Nytt sätt att vårda – nytt sätt att bygga

Patienten i fokus – det är ledorden för Nya Karolinska Solna (NKS) vars målsättning är att bli ett världsledande universitetssjukhus. På 320 000 kvadratmeter kommer högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning att samsas. Sjukhuset finansieras, byggs och förvaltas som ett offentlig-privat samverkansprojekt (OPS-projekt).

Världens största OPS-sjukhus kommer att ligga i Solna. Det första spadtaget togs för ett par veckor sedan. Hösten 2017 ska det vara helt färdigställt. Det är en tajt tidsplan med hög produktionstakt och en arbetsplats som kräver mycket logistik för att inte störa nuvarande verksamhet eller infrastrukturen runt omkring. Dessutom ska Nya Karolinska Solna byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Målet är ett långsiktigt hållbart universitetssjukhus som är klimatneutralt. Allt detta är en utmaning för projektbolaget Swedish Hospital Partners, byggaren Skanska Healthcare och servicebolaget Coor, som har fått i uppdrag att konstruera, bygga, förvalta och drifta det nya sjukhuset fram till år 2040.

Mats Abrahamsson, teknisk chef på NKS, ser tydliga fördelar med att lägga ut bygget och driften av sjukhuset på andra parter:
– Incitamentet ligger i att bygga ett robust sjukhus som håller över tid. Eftersom projektbolaget (som står för finansiering och genomförande) ansvarar och tar hela risken för detta sjukhus i 30 års tid måste de redan i projekteringsarbetet tänka smart och hållbart. Dessutom har de en gedigen kunskap om detta.

I det referensprojekt som Stockholms läns landsting (SLL) hade satt upp för NKS kvarstod vissa problem med logistiklösningen.
– De privata aktörerna löste detta problem åt oss. Coor arbetade fram en komplex lösning baserad på deras erfarenhet och specialistkompetens.

När man bygger NKS bygger man även in infrastruktur för att underlätta samverkan mellan vård, forskning och utbildning. Ny kunskap och medicinsk utveckling kommer att kunna tas i bruk snabbare och komma de svårast sjuka till gagn. Allt detta ställer krav på nya, okonventionella lösningar för det framtida universitetssjukhusets organisation, logistik och fysiska miljö.

–NKS ställer höga krav på flexibilitet och utbytbarhet. Sjukhuset och dess lokaler ska på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna ställas om från en verksamhet till en annan, säger Mats Abrahamsson.

För patienterna och deras anhöriga betyder det säkra och mänskliga miljöer. Inneliggande patienter får eget rum med dusch och toalett samt viloplats för anhöriga. Enkelrummet stärker dels patientens integritet, dels säkerheten genom minskad smittspridning. Sjukhuset delas upp i publika och professionella zoner så att patienter slipper sängtransporter i hissar och korridorer där många människor rör sig.

– Den initiala projekteringen är mycket viktig för alla inblandade parter. För oss på SLL är det viktigt att säkerställa att alla våra funktionskrav uppfylls. Vi har haft flera hundra personer med olika kompetenser inblandade redan från start från vår sida, framförallt från vård, byggnation och drift. Dessutom tog vi in konsulter från England, där man har större erfarenhet av OPS-projekt, som stöd i den långa upphandlingen, säger Mats Abrahamsson.

I och med att det är ett OPS-projekt köper Landstinget en fungerande sjukhusanläggning med alla servicetjänster - förutsatt att allt fungerar som avtalat.

– Vi har satt höga funktionskrav och acceptanskriterier, men kort sagt så betalar vi inte för det som inte går att bruka. Det är ett sätt att försäkra oss om ett robust sjukhus och att den önskade servicegraden levereras kontraktstiden ut.

Fakta om Nya Karolinska Solna

  • Sjukhuset kommer att bedriva högspecialiserad och specialiserad vård med fokus på effektiva patientflöden, hög patientsäkerhet med enkelrum till inneliggande patienter och en ökad samverkan mellan vård, forskning och utbildning.
  • 9-10 våningsplan, helikopterplatta och två till tre källarplan med personalparkering och godsmottagning.
  • Totalt 600 vårdplatser, varav 130 intensivvårds- och intermediärvårdsplatser och 75 postop-platser. Därtill 100 dagvårdsplatser och 100 platser i ett patienthotell.
  • 180 mottagningsrum.
  • Mellan 1 600-1 800 patientbesök per dag, varav 10-20 procent akuta patienter.
  • 6 000 medarbetare samt ett tusental forskare och studenter.
  • Byggkostnaden är 14,5 miljarder. I summan ingår inte verksamhetens utrustning.
  • NKS handlas upp i offentlig-privat samverkan, OPS, där projektbolaget Swedish Hospital Partners (till hälften ägt av Skanska och till hälften av Innisfree) projekterar, bygger, finansierar, samt sköter underhåll och drift av byggnaden under 30 år.
  • Byggstart hösten 2010.