global

Tänk globalt – agera lokalt

För att lyckas med att rulla ut en internationell FM-strategi bör strategiska frågeställningar skiljas från taktiska och operativa. Det måste finnas en viss flexibilitet för lokal anpassning, främst till nationella lagar, regler, kulturella skillnader och marknadspraxis.

I förra numret av Nova konstaterades att allt fler nordiska större företag och organisationer överväger internationella FM/IFM-lösningar. Jens Ebbe Rasmussen, affärsutvecklingschef på Coor, och Joakim Karlsson, partner på den globala strategi- och managementkonsultbyrån A.T. Kearney*, har båda arbetat med strategiska affärsutvecklings- och outsourcingfrågor under flera år. De har mött och fördjupat sig i de frågeställningar som uppstår när man vill koppla ett heltäckande grepp om FM-frågorna i en internationell organisation.

Joakim Karlsson, A.T. Kearney– Vad som driver internationella lösningar handlar mycket om effektiviseringar och kostnadsbesparingar, men också om bättre överblick och ökad standardisering. Många internationella verksamheter vill jobba mer enhetligt tvärs över landsgränser eller regioner, säger Joakim Karlsson (A.T. Kearney).

Jens Ebbe Rasmussen (Coor) håller med, men påpekar att också riskminimering och riskkontroll är en viktig drivkraft.

– För globala verksamheter med starka varumärken är god leverantörskontroll en viktig fråga. Gemensamma principer och standards i frågor som berör mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och tillverkningsmetoder blir allt vanligare. Detta påverkar även FM-frågorna, där exempelvis frågor om svart arbetskraft är central. Ett globalt grepp om FM-frågorna gör att det blir lättare att kunna styra och följa upp dessa frågor på ett bra sätt i alla delar av verksamheten, vilket bidrar till en bättre riskkontroll, säger Jens (Coor).

Vikten av en tydlig FM-strategi

Jens och Joakim är helt överens om att det är oerhört viktigt med en tydlig FM-strategi som är anpassad till det egna företagets övergripande strategi, förutsättningar och kultur. Utgångspunkten måste alltid vara de unika förutsättningar som finns i varje organisation - det går inte att kopiera någon annans koncept.

När man utformar en FM-strategi ska den i princip hantera tre typer av frågeställningar; organisatoriska (ansvar, rapporteringsstruktur etc), kontraktuella (beskrivningar av de tjänster som ska ingå, miniminivåer etc) och kommersiella (prissättningsmodeller etc). Den stora utmaningen ligger i att utforma en global FM-strategi på ett principiellt och övergripande sätt.

– Man kan inte bortse från det faktum att FM-tjänster alltid levereras och konsumeras lokalt och därför alltid måste anpassas till lokala förutsättningar. Framförallt finns nationella olikheter som måste beaktas; lagstiftning, kultur, politisk kontext, skattesystem och så vidare. Tänk globalt – agera lokalt, säger Joakim (A.T. Kearney).

– Ja, titta bara på komplexiteten i att driva personalmatsalar eller pensionsavtalslösningar vid övertagande av personal här i Norden. Förutsättningarna är helt olika i alla de nordiska länderna, och den optimala lösningen skiljer sig därför från land till land. Det måste därför finnas en avvägning mellan grad och standardisering och lokal flexibilitet, förklarar Jens (Coor).

Leverantörsstrukur ofta decentraliserad fråga

Det finns idag exempel på multinationella företag som har tecknat avtal med en global leverantör, men det är inte vanligt. De flesta globala aktörer väljer att hantera frågan om vem som ska utföra serviceleveransen lokalt.

– När man jobbar med internationella frågor är det viktigt att separera strategiska frågeställningar från operativa och taktiska. När man kopplar globala ansatser behöver det inte nödvändigtvis betyda att man ska välja en global leverantör. Det viktiga är att ha ett ramverk och en styrmodell på plats – vem som utför tjänsterna brukar vara frågor som decentraliseras regionalt eller nationellt, säger Joakim (A.T. Kearney).

Sekventiell eller parallell utrullning

När strategin är utformad och ska rullas ut i en internationell verksamhet kan det göras på två sätt; sekventiellt eller parallellt – som en "big bang" i hela verksamheten på en gång.

– Mitt råd är att börja i mindre skala. Komplexiteten är så stor, och möjligheterna att lyckas är helt klart störst om man börjar med att testa strategin på en anläggning eller i ett kontor, eller möjligen inom ett helt land. Rulla därefter ut strategin successivt, säger Jens (Coor).

Joakim (A.T. Kearney) håller med, men påpekar att tidsdimensionen är viktig vid sekventiell utrullning.

– En snabb "big bang" är egentligen optimalt, men i praktiken svårt att genomföra. Men det är viktigt att hålla tempot uppe. Fördelarna med en internationell strategi uppnås ju först när strategin är implementerad på flera anläggningar, och det är viktigt att ganska snart kunna påvisa fördelarna med en förändring. Tar det för lång tid blir det oekonomiskt och svårmotiverat, säger Joakim (AT Kearney).

Läs mer:

Läs artikeln "Internationella FM-strategier – hett just nu" i Nova nr 2/2010

I nästa nummer kommer vi att skriva om hur man som nationell FM-chef i ett multi-nationellt företag kan förbereda sig för en smidig implementering av en internationell FM-strategi

Vill du diskutera frågor kring internationella FM-lösningar?

Kontakta gärna Jens Ebbe Rasmussen.

Fakta om A.T. Kearney

  • A.T. Kearney är ett av de ledande globala strategi och managementkonsultföretagen. Företaget bistår ledande organisationer med strategiformulering, affärsutveckling och operativ effektivitet.
  • A.T. Kearney grundades 1926 och har sedan länge ansetts leda utvecklingen inom strategiskt inköp och effektiv hantering av strategiska leverantörsrelationer. I Norden finns många ledande företag i olika länder och branscher bland klienterna.
Jens Ebbe Rasmussen

Jens Ebbe Rasmussen

Affärsutveckling & Försäljning, Koncern

+46 (0)10-559 59 62

jensebbe.rasmussen@coor.com