karolinska

Världens största OPS-sjukhus – en logistisk utmaning för Coor

I maj blev det klart att Coor ska ansvara för samordning och utveckling av arbetsplats- och fastighetstjänster på det nya universitetssjukhuset i Solna till och med år 2040. Åtagandet är rekordlångt, men fullt möjligt eftersom Coor deltagit i planeringen och projekteringen av sjukhuset. Nu ska många års erfarenhet och kunskap användas i den största logistiska utmaningen i företagets historia.

När sjukhuset står klart kommer nästan 2 000 patienter per dygn att behandlas, 600 vårdplatser administreras och 180 mottagningsrum skötas. Dessutom ska arbetsplatsen fungera för 6 000 anställda samt ett tusental forskare och studenter. Sjukhuset bedriver vård i dag- och nattskift och ska fungera dygnet runt utan avbrott. Lägg därtill allt som ska in och ut på sjukhuset, som mat, tvätt, förbrukningsartiklar och avfall. Detta ställer stora krav på den service som behövs för att sjukhuset ska kunna fungera.

Magnus Wikström, Coor Service Management– Vi förstod på ett tidigt stadium att hjärtat för NKS är logistiken. Fungerar inte den spelar det ingen roll hur modern sjukhusbygganden än är, säger Magnus Wikström, ansvarig på Coor för NKS-kontraktet.

En stor fördel för Coor är att man deltar i hela planerings- och projekteringsstadiet. På så sätt kan man tillsammans med Skanska titta på livscykelkostnaden för sjukhuset för att få så låga kostnader som möjligt över hela perioden. Det kan handla om val av material, planering av flöden och logistik eller smarta systemlösningar. Drivkraften är att tänka smart från början. Både för byggare och förvaltare. Otillgängliga ytor betalar inte Stockholms läns landsting för och med 320 000 kvadratmeter att hålla reda på gäller det att ha tänkt rätt från start.

– På Coor tänker vi logistik och har en enorm erfarenhet av både förvaltnings- och servicetjänster. Det är det perspektiv vi bidrar med. Varje logistikvara ska hanteras så få gånger som möjligt manuellt. På detta sätt minskar vi den manuella arbetsinsatsen. Exempelvis så flyttar vi inte varor mellan transportvagnar och lagerhyllor utan istället utgör transportvagnarna lagerplatsen, säger Magnus Wikström.

Det långa perspektivet betyder också att Coor kan göra investeringar som annars inte hade varit försvarbara för kortare kontrakt där ovissheten är för stor. Magnus är övertygad om att förvaltningen och servicetjänsterna över tid blir effektivare genom att byggentreprenör och FM-leverantör samarbetar under utvecklingen av sjukhuset.

– OPS-upplägget innebär att vår leverans över tid blir billigare och bättre, vilket är bra både för NKS och för skattebetalarna.

Coors förvaltningsuppdrag kan delas upp i fyra ben:

  • Fastighetsservice – exempelvis underhåll av byggnad, el och vvs.
  • Servicetjänster – exempelvis reception, lokalvård, ansvar för helikopterflygplats, säkerhet och konferensservice.
  • Logistiktjänster – all extern och intern logistik. Exempelvis hantering av textilier, post och paket, avfallshanteringar (med sopsug som drar avfall till sorteringsstationen), patientmat, farligt avfall, sterila produkter. Man kommer att bygga en godsmottagning inomhus som kan ta emot långtradare på 24 meter. Alla transporter sker under sjukhuset i kulvertar och de flesta med hjälp av AGV:er, det vill säga robotar som drar varuvagnar.
  • Kommersiella tjänster – ansvarar för uthyrning till kommersiella parter, exempelvis restauranger, apotek, kiosker med mera i den publika delen av lobbyn.

För att klara av sitt åtagande kommer Coor att jobba med tre stycken "hubbar" där man samlar det som behövs för att effektivisera arbetet. Den första och största hubben är teknikbyggnaden med all mediaförsörjning samt godsmottagning och avfallsstation. Hubb två är navet för logistik med hantering av post och gods. Det är även navet för alla AGV:er som sköter mycket av den fysiska logistiken på sjukhuset. Exempelvis så hämtas, tvättas och levereras 10 000 städmoppar till 8 000 rum varje dag. Hubb tre är reception och servicecenter för personal och besökare. Där sitter även Coors FM-ledning.

– Vår ledning måste sitta där det händer för att kunna hantera händelser och styra. Först när vi hör och ser allt kan vi vara med och parera. Här kommer även personer från projektbolaget att sitta eftersom vi måste jobba nära varandra som de partners vi är.

Magnus Wikström tycker att OPS som projektform är intressant, framför allt för att det ger Coor goda förutsättningar för att kunna planera och utforma serviceleveransen så att den passar NKS optimalt – och över lång tid.

– Vi har många avtal som löper över lång tid, det är inget nytt för oss. Men oftast kommer vi in i en färdig byggnad eller tar över befintlig verksamhet med befintlig personal. Det är ovanligt att vara med att projektera, bygga och skapa nya tjänster. Det ska bli oerhört spännande att få följa vår och NKS utveckling.