price

4 000 medarbetare som vill bli bättre

Redan för sex år sedan lade Coor grunden för ett strukturerat förbättringsarbete. Då instiftades ”Tävling för framsteg” som syftar till att uppmärksamma medarbetarnas förbättringsförslag och idéer. Ett framgångsrikt sätt att inspirera och påverka medarbetarnas tankesätt.

I år fick man in ovanligt många och bra förslag. Allt från förbättringar som sparar miljontals kronor för kunden till det vinnande bidraget - ett sundhetskoncept. Det var danskarna som visade framfötterna och rodde hem prispengen på 50 000 kronor. Danmark, där man på två år har gått från en bottenplacering inom koncern till att bli den affärsenhet som genomfört flest förbättringar.

Dennis Jørgensen, change manager med ansvar för förbättringar inom Coor Danmark, tror att kommunikation och en förändrad attityd hos ledningen har varit starkt bidragande till upphämtningen.

- Tydliga signaler från ledningen att detta är någonting som vi satsar på och arbetar målmedvetet för att genomföra är viktigt. Men även decentraliseringen av ansvaret ner på förbättringscoacherna och deras grupper är nödvändigt för ett effektivt förbättringsarbete.

Årets vinnare driver personalrestaurangen för headset-tillverkaren GN Store Nord i Ballerup. Deras sundhetskoncept har redan bidragit till en drastiskt minskad sjukfrånvaro hos kundens medarbetare.

Kökschef Michael Vibe-Hastrup, är mycket nöjd att juryn har premierat ett förslag som fokuserar på att förändra vanor och värderingar, där besparingarna kommer i ett senare skede och är lite svårare att mäta.

- Det är oerhört spännande att få vara med och vägleda och inspirera människor till en mer hälsosam livsstil. Vi är ett första steg som förhoppningsvis får våra matgäster att reflektera över och förbättra sina övriga vanor.

Först samlade man in önskemål och idéer från matgästerna. Ett andra, viktigt steg, var att anställa en näringsexpert vars uppgift var att utbilda kontraktets medarbetare om näringslära, olika varors fettinnehåll samt alternativ till feta produkter.

- Vi räknar ut varje rätts fettinnehåll och markerar sedan rätterna med olika färger för olika fettinnehåll. Det ska vara lätt att fatta ett medvetet beslut om vad man väljer att äta till lunch, säger Michael Vibe-Hastrup.

Dessutom erbjuder man rådgivning och vägledning för den som vill äta sunt alla dagens mål eller börja motionera regelbundet. En gång i månaden bjuder man in intresserade matgäster till ett möte med Michael Vibe-Hastrup och näringsexperten, Heidi Madsen.

- Vi har tagit fram ett system för att gästerna ska förstå hur konceptet fungerar i praktiken, vilka produkter och råvaror som används och så vidare.

Priset delades ut på "Management days", ett seminarium för de hundra högsta cheferna på Coor. Det visar att hur betydande ett ständigt förbättringsarbete är för företaget och att intresset och engagemanget växer för varje år – både hos ledning och medarbetare.

Vill du veta mer om "Tävling för framsteg"?

Kontakta gärna projektledare Carl-Josef Halldelius på telefon
+46 8 553 959 39 eller mejl carl-josef.halldelius@coor.com

Läs tidigare artiklar som publicerats om Tävling för framsteg.

Läs artikeln " Idéer för miljoner" i Nova nr 3/2008