daniel

Coor odlar smart kultur

En nyckelfaktor i Coors verksamhet är att ständigt förbättra kundens leverans, i både stort och smått. Sedan en tid arbetar Coor aktivt och strukturerat med att få fram förbättringsförslag från hela organisationen. För att lyckas krävs en ledningsgrupp som är beredd att fokusera och ett klimat som sporrar till kreativitet.

Enligt Ola Skogö, förbättringsgeneral och ansvarig för att koordinera arbetet med ständiga förbättringar på Coor, är det viktigt att hela verksamheten är involverad i förändringsarbetet, såväl ledning som medarbetare.

- Det är i det dagliga arbetet ute hos våra kunder som många av idéerna och förbättringsförslagen föds. Vi försöker på olika sätt ta tillvara på dessa idéer och den kreativitet som finns hos alla människor.

För att driva på förbättringsarbetet på Coor finns särskilda förbättringscoacher som coachar arbetsgrupper på fem till tio personer.

- Det är viktigt att skapa en dynamik i gruppen och ett klimat som låter alla komma till tals. Förbättringscoacherna är inte chefer. Det är människor som tycker att förändring är kul och förstår värdet av det. Det är också viktigt att gruppen har mandat att genomföra sina idéer och att cheferna vågar släppa kontrollen, säger Ola Skogö.

All erfarenhet visar att ett framgångsrikt idé- och förbättringsarbete måste baseras på struktur, men Ola Skogö påpekar att den inte behöver vara så avancerad.

- Ett enkelt exempel är att arbeta med idétavlor, där medarbetarna skriver upp sina idéer. En gång i veckan träffas gruppen vid tavlan för att diskutera och tillsätta aktiviteter. Det innebär att det är verksamheten som kravställer cheferna och inte tvärtom.

- Ju bättre grupperna driver detta arbete, desto större mandat får de. Målet är att grupperna ska bli så självgående som möjligt. Engagemanget ger en positiv delaktighet där medarbetarna har större möjlighet att påverka sin vardag, säger Ola Skogö.

Tidigare i år driftsattes också Actio, ett särskilt uppföljningssystem för förbättringsarbetet. Actio är öppet för alla medarbetare och där finns handlingsplaner och nyckeltal i realtid. På Coor arbetar man med månadsvis uppföljning och redovisar statistik på olika nivåer i organisationen. Genom att mäta och följa upp förbättringsarbetet ökar engagemanget och kreativiteten hos medarbetarna.

- Vi ser ett tydligt inslag av tävlingsinstinkt mellan arbetsgrupper och kontrakt, även om antalet förslag per medarbetare varierar stort. Sedan vi började mäta och följa upp antalet förbättringsförslag har de ökat markant. Under 2010 har vi sammanlagt genererat nästan 20 000 förslag i Actio, som på olika sätt gynnar våra kunder.

Ola Skogö understryker att det inte finns några personliga ekonomiska incitament i förbättringsarbetet, utan att det är en kollektiv process. Drivkraften är att förbättra medarbetarens egen vardag och serviceleveransen till kunderna.

- Vårt löfte till våra kunder är att leverera intelligent service, som ständigt utvecklas och anpassas till deras behov och kärnverksamhet. Förbättringsarbetet är alltså en affärskritisk process, som hjälper oss att hålla vad vi lovar.

Ola tycker att Coor har hittat formen för ett väl fungerande förbättringsarbete och lagt grunden för en stark förbättringskultur. Nyckeln till framgång är att hålla förbättringsarbetet enkelt och odramatiskt och att involvera alla medarbetare.

- Vi har kommit en bra bit på vägen, men självklart finns det mer att göra. Bland annat kan vi bli tydligare med hur vi presenterar förbättringsförslagen och den nytta de tillför våra kunder. Nästa steg är att bli bättre på att koppla vårt förbättringsarbete mot kundens affärsmässiga utmaningar. Det kommer vi att fokusera på under året som kommer, säger Ola Skogö.

Målet är tydligt – att vara en proaktiv samarbetspartner som adderar ett tydligt värde till sina kunder med ständigt förbättrad och smartare service.

Vill du veta mer om Coors arbete med ständiga förbättringar?

Kontakta gärna Ola Skogö på telefon +46 8 553 959 24 eller mejl ola.skogo@coor.com

Läs tidigare artiklar som publicerats om Coors förbättringsarbete.

Läs artikeln " Coor sätter goda idéer i system" i Nova nr 1/2010
Läs artikeln " Kreativa medarbetare ger lönsamma idéer" i Nova nr 1/2010
Läs artikeln " Kreativitet – en framgångsfaktor" i Nova nr 3/2008