staffan

Nova – branschens lysande stjärna

Nyhetsbrevet Nova är till främst för dig som är ansvarig för FM-frågor och industriservice i olika verksamheter – privata eller offentliga. Vår förhoppning är att inspirera och berika samt väcka en och annan tanke.

Vårt anslag är att skriva om aktuella och angelägna ämnen, att känna av branschen och belysa dess utveckling. År 2008 hade vi en artikelserie om service i lågkonjunktur, och år 2009 var miljöfrågor i fokus. Med detta nummer av Nova avslutar vi vår artikelserie om internationella FM-strategier. Läs om vad du, som lokal FM-ansvarig, ska tänka på för att lyckas med att genomföra en centralt styrd FM-strategi och om hur Mette Pilgren lyckats med det i sin roll som Facility Manager på Microsoft i Danmark.

Jag tycker att Microsoft på många sätt tänker klokt kring FM-frågor. Det handlar om att balansera fördelarna med en standardiserad lösning mot insikten om de olika förutsättningar som finns lokalt. Naturligtvis behöver man inte vara ett multinationellt företag för att tillämpa en standardiserad servicestrategi för flera siter. Angreppssättet kan användas även på företag som arbetar nationellt eller i offentliga verksamheter med geografisk spridning. Detsamma gäller för industriservicesegmentet.

Vi gläder oss åt att intresset för Nova är stort. Prenumerantbasen växer stadigt, och öppningsfrekvensen ligger på en hög nivå. Vi tolkar det som att vi lyckats med vår ambition att belysa de frågor som våra läsare är intresserade av just nu. Om du har tips på ämnen eller tankar på hur vi kan utveckla Nova hoppas jag att du hör av dig till oss. Detsamma gäller om du vill fortsätta diskutera någon av de frågor vi tar upp. Kontakta mig direkt, eller någon av de kontaktpersoner som anges i slutet av varje artikel. Vi bjuder gärna på mer diskussion och information!

Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige

Är du nyfiken på Coor eller vill veta mer om vår verksamhet?

Kontakta mig gärna!
Tel +46 8 553 959 95, staffan.ebenfelt@coor.com