greenservice

Coors gröna hjältar

Nu presenteras resultatet för från den första stora miljörevisionen. Ingen serviceleverantör i Sverige, inte ens i Europa, har en så ambitiös miljösäkring som Coor har i sin unika miljömärkning, Coor Green Services. Nu presenteras resultatet för den första stora miljörevisionen. Och visst finns det gröna hjältar bland Coors kunder!

Det var när Coor bestämde sig för att ta ett samlat grepp kring miljöfrågorna istället för att arbeta fragmentariskt och kundstyrt som grunden lades för servicebranschens nya miljömärkning.

− Vi beslutade att ta fram ett eget koncept för att servicesäkra hela vår leverans. Vi sneglade på de miljösäkringar och kriterier som redan fanns, samlade våra egna erfarenheter och lät våra specialister utveckla detta, säger Magdalena Aspengren, miljö- och kvalitetsansvarig på Coor.

Konceptet stämdes av med Världsnaturfonden, Miljömärkning i Sverige (Svanen) samt Coors externa miljö- och kvalitetsrevisorer innan det lanserades i början av 2010. Samtidigt valde Coor att under 2010 genomföra en egenkontroll på alla större FM-siter, vilket genomfördes i oktober. Senare under året reviderades också det resultatet.

− Egenkontroller utfördes på 120 sajter och av dessa har knappt 60 sajter fått silver- eller guldmärkning. De olika nivåerna är till för att vi på ett konkret sätt ska kunna diskutera miljöförbättringar med våra kunder. På Coor arbetar vi ständigt med förbättringar, och genom egenkontrollerna kan vi belysa och kartlägga det arbetet ur en miljöaspekt.

För att kunna uppnå guld- eller silverstatus måste kontrakten eller sajterna uppnå ett visst antal poäng, varav några är obligatoriska. Coor har tagit fram ett eget verktyg, som omfattar alla tjänster i en serviceleverans. För varje tjänst finns flera miljöområden och för varje miljöområde kan kunden få maximalt sex poäng.

För Magdalena Aspengren är det tydligt att det är kundens engagemang som styr arbetet och ambitionsnivån.

− Nu har vi ett utfall för 2010 som alla kan förhålla sig till och använda för att sätta mål för årets arbete. På Coor är vi mycket måna om att detta ska främja vårt samarbete med kunden och att förbättringar och åtgärder ska ske i dialog med kunden.

Coor kan i revisionen se sådant som man själv kan påverka i leveransen, exempelvis att byta ut städprodukter till miljösäkra val, medan andra saker kräver större investeringar som kunden måste ta ställning till. Egenkontroll är ett viktigt verktyg för insikt i sådana frågor.

− Coor Green Service är ingen produkt vi säljer, det är strategisk rådgivning. Vi gör inget ställningstagande om hur våra kunder väljer att arbeta med miljöfrågor, men vår utgångspunkt är att vi miljösäkrar vår leverans och visar på de möjligheter till vidareutveckling som finns i kontrakten, säger Magdalena Aspengren.

Verktyget för 2010 års revision inkluderade arbetsplats- och fastighetsservice. I början av 2011 har Coor kompletterat årets verktyg med industriservicetjänster för att täcka Coors hela verksamhet. Andra justeringar som gjorts inför 2011 års revision är att man har satt ett minimum för poängnivån, kompletterat med ett par områden och höjt ribban för de flesta.

− Ju duktigare våra kunder blir, desto högre blir kraven. Vi lär oss mer, får ny information, utvecklar processer och tjänster. I år uppnådde fem kontrakt guldnivå. Nästa år är det kanske svårare, men då har vi också jobbat ett helt år med förbättringsförslagen.

Responsen från kunderna har varit positiv och de flesta uppskattar att Coor har tagit fram en egen miljömärkning. Vissa kunder vill ha ett resultat för hela sin sajt även om Coor inte ansvarar för 100 procent av leveransen.

− Några kunder vill samarbeta med oss och använda Coor Green Service mot sina egna kundgrupper. Det tycker jag är ett kvitto på att vi håller en hög kvalitet, säger Magdalena Aspengren.

Vill du veta mer om Coor Green Services?

Kontakta Magdalena Aspengren, miljöansvarig på Coor Service Management.

magdalena

Magdalena Aspengren

Miljöansvarig

+46 8 553 959 05

magdalena.aspengren@coor.com