staffan

Jag lyfter på hatten

Vi har för första gången genomfört en miljögranskning av alla våra FM-leveranser enligt miljöverktyget Coor Green Services. Arbetet har varit omfattande och krävande, men också stimulerande och viktigt. Resultatet har över lag varit positivt – 60 sajter av 120 granskade kvalificerade sig för guld- eller silvernivå. Detta är mer än vad jag förväntat mig, och visar att miljöambitionen hos våra kunder generellt sett är hög. Hatten av för er!

I Sverige har vi också instiftat ett nytt pris, "Årets miljöstjärna", som går till en kund som särskilt utmärkt sig inom miljöområdet. I år är vi stolta över att kunna utse Skanska till vinnare. Skanska är ett utmärkt exempel på en kund med uttalat höga miljöambitioner som också lever upp till sina mål. Huvudkontoret i Stockholm är en av de sajter som uppnådde guldnivå, och deras miljöengagemang i hela koncernen är mycket påtagligt. Det inspirerar och sporrar även oss. Priset till vinnaren är en symbolisk summa pengar, som vi skänker till valfritt miljöprojekt i kundens namn. Vart Skanska valde att skänka priset i år kan du se i artikeln "Viktigt att leva som vi lär".

I detta nummer introducerar vi också en ny spalt – "Experten kommenterar" samt en ny temaserie – "Integrerade helhetslösningar". Det är intressant att konstatera att allt fler företag och offentliga verksamheter ser fördelarna med att låta en leverantör ta ett helhetsansvar. Att utföra, driva, utveckla och effektivisera alla de verksamhetsstödjande servicetjänster som krävs för att kundens kärnverksamhet ska fungera optimalt. Vi ser det i hela Norden, i alla branscher och bland olika stora verksamheter. Om du inte blivit övertygad rekommenderar jag att du hänger med oss i vår nya artikelserie som startar i detta nummer.

Välkommen till ett nytt nummer av Nova!
Staffan Ebenfelt
Vd i Sverige

Är du nyfiken på Coor eller vill veta mer om vår verksamhet? Kontakta mig gärna!

Tel +46 8 553 959 95, staffan.ebenfelt@coor.com