customer

Mogna kunder ser till helheten

Integrerade helhetslösningar är inte längre någonting som marknaden är nyfiken på, men inte köper. Det är ett etablerat begrepp som vinner mark i hela Norden.

Marknaden för outsourcade servicelösningar må vara en relativt ung bransch, men marknadsutvecklingen går i snabb takt. För ett år sedan skrev vi i Nova om att integrerade helhetslösningar vinner mark, men mest bland större privata företag. Nu har marknaden nått ännu längre.

− I dag är integrerade servicelösningar ett etablerat begrepp i FM-branschen (IFM) som lockar alla typer av företag, stora som små. Vi har även sett att fler kunder börjar konsolidera sina tjänster, exempelvis industriservice mot industriella kunder och OPS-projekt (offentlig-privat samverkan) mot offentlig sektor, säger Jens Rasmussen, affärsutvecklingschef på Coor.

Även bland företag som redan valt integrerade servicelösningar finns en tydlig tendens mot utökade serviceuppdrag, kontrakten blir djupare och bredare. Kunderna adderar fler tjänster, fler anläggningar och även fler länder till sina leveranser.

− I dag har vi kontinuerligt inkommande upphandlingar som initierats av kunden, förut var vi oftast den drivande parten.

Men varför ökar intresset och mognadsgraden hos kunderna just nu?

Jens tror att förklaringen ligger i ökade krav på flexibla lösningar. Vår tid kräver att företagen snabbt måste kunna ställa om och anpassa sin verksamhet till förändrade förutsättningar i omvärlden.

− De som hanterar förändringar bäst kommer att stärka sin ställning och konkurrenskraft mest. I en allt mer globaliserad värld blir konkurrensen allt hårdare. Exempel på faktorer som kommer att påverka nästan alla företag på något sätt under de närmaste fem åren är:

  • Nya produkter
  • Nya kunder
  • Ändrad lagstiftning
  • Nya konkurrenter
  • Nya krav från medarbetarna
  • Nya produktionsanläggningar
  • Förändrat konjunkturläge

Detta leder till krav på snabb omställning av servicetjänster, och då är det stor skillnad på att förhandla om ett avtal med en IFM-leverantör jämfört med 20 olika avtal med 20 olika leverantörer av enstaka tjänster. Det leder även till ett djupare partnerskap mellan kunden och dess leverantörer eftersom även leverantören måste ha möjlighet att ställa om och utveckla leveransen i samma takt.

− Alla uppköpare tjänar på att ha färre relationer med leverantörer som tar ett långtgående ansvar för att anpassa serviceleveransen till förändrade behov och nya förutsättningar. För leverantörer av integrerade lösningar, som Coor, är detta en självklarhet. Vår flexibilitet och snabba anpassningsförmåga är egenskaper som våra kunder sätter stort värde på – över tid.

Utvecklingen mot integrerade servicelösningar märks i hela Norden, och under det senaste året även i Finland. Jämfört med sina nordiska grannar är outsourcinggraden i Finland hög, men framför allt vad gäller enstaka tjänster.

− Under den senaste lågkonjunkturen började även finländska företag förändra sitt beteende mot att konsolidera allt fler tjänster. Nu ser vi betydligt fler IFM-affärer i Finland jämfört med tidigare. Det är svårt att spekulera i varför detta trendbrott kommit nu, men en bidragande faktor är troligen att man ser att internationella konkurrenter väljer integrerade lösningar, säger Jens.

Vilka andra trender utmärker marknaden just nu?

− Rent generellt ser vi att andelen egenutförda tjänster hos leverantörerna ökar. Det handlar uppskattningsvis om 60 procent egenutförda och 40 procent externa. Det innebär att leverantören har ännu bättre handlingsutrymme för snabba omställningar. Andra trender är att de som endast agerar rådgivare men inte själva är utförare förlorar mark och att integrerade helhetslösningar har gått från att vara en enkel fråga till en som behandlas på ledningsnivå.

Läs tidigare artiklar som publicerats om integrerade helhetslösningar:

IFM vs singel service

I kommande nummer:

I kommande nummer kommer du att kunna läsa mer om hur integrerade helhetslösningar vinner mark inom tillverkningsindustrin och i offentlig sektor – och varför.

Vill du veta mer om fördelarna med integrerade servicelösningar?

Kontakta gärna Jens Rasmussen.

Jens Ebbe Rasmussen

Jens Ebbe Rasmussen

Affärsutveckling & Försäljning, Koncern

+46 (0)10-559 59 62

jensebbe.rasmussen@coor.com