Navet mellan ICA och Coor - serviceportalen

På ICA har man fattat ett beslut. I princip ska alla ärenden mellan serviceanvändare och Coor gå genom serviceportalen. Omständligt? Inte alls menar ICA, som ser stora fördelar med att ha all ärendehantering samlad på ett och samma ställe.

ICA är ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag och har samarbetat med Coor sedan 2006. Coor levererar arbetsplats- och fastighetsservice till ICA:s distributionsenheter och kontor med cirka 5 500 medarbetare. Åtagandet är stort och långsiktigt, och Coor och ICA arbetar i nära samarbete för att förbättra och utveckla driftssäkerheten på och servicen till ICA:s kontor och distributionsenheter.

ICA är en av de kunder på Coor som använder Coors serviceportaler i högst utsträckning. ICA ser det som en stor fördel att enkelt kunna följa status för samtliga ärenden och att ärendehanteringen är samlad, vilket ger ett bra beslutsunderlag. För att täcka hela uppdraget och nå alla serviceanvändare har Coor satt upp sju serviceportaler för ICA.

Anne-Christine Karlkvist, projektledare för interna evenemang på ICA.En av serviceanvändarna är Anne-Christine Karlkvist, projektledare för interna evenemang på ICA. Anne-Christine har alltid många beställningar på gång, både vad gäller produkter och tjänster. Det är framförallt saker som ska lämnas, hämtas, beställas, bäras, flyttas, och ställas i ordning.

- Jag beställer alltid via serviceportalen och om jag inte är inne varje dag så är jag absolut inne ett par gånger i veckan och gör beställningar. Portalen är lättåtkomlig och fungerar ganska bra, men den känns lite omodern. Jag hoppas att den nya versionen ska avhjälpa det.

- Framförallt är det bra att jag kan göra min beställning när jag vill. Ingen Coor-medarbetare behöver vara på plats för att ta emot mitt ärende, och jag behöver inte störa någon. Sedan får jag en alltid en återkoppling på att Coor har tagit emot mitt ärende och det räcker för mig.

Anne-Christine Karlkvist använder inte ärendehanteringen på något systematiskt sätt eftersom hon oftast gör engångsbeställningar som sällan är återkommande. Däremot tror hon att andra på ICA använder det, framförallt de som behöver följa upp sina ärenden eller ha dem loggade.

Vill du veta mer om Coors nya serviceportaler?

Kontakta gärna Marie Lindén, kommunikationsansvarig med inrikning mot webb och digital kommunikation

marie lindén

Marie Lindén

Kommunikationsansvarig för webb och digitala media

+46 8 553 959 02

marie.linden@coor.com