coor

Nu blir det ännu lättare att nå oss

Coor har utvecklat en ny generation serviceportaler, och lanserar också en ny mobilapplikation för iPhone och Android. Utvecklingsarbetet har baserats på nyckelorden interaktion, dialog, mobilitet och enkelhet. Målsättningen är att skapa ett smartare, bättre och mer tillgängligt sätt att föra dialogen med kundernas medarbetare.

iphoneI de flesta fall fungerar Coors serviceleverans helt utan att kundernas medarbetare – serviceanvändarna – behöver agera, men ibland är det viktigt att de snabbt och enkelt kan kontakta Coor. Det kan gälla tilläggsbeställningar, bokning av resurser, anmäla det som inte fungerar eller allmänna frågor kring serviceleveransen.

-Vi utformar den tillsammans med beställare och avtalsparter utifrån de önskemål och förutsättningar som gäller för just den kunden.

På Coor finns ett antal beprövade kanaler och kommunikationsvägar, varav serviceportalerna, en skräddarsydd kundwebb, är en av de viktigaste.

- Vår målsättning är att det ska vara enkelt för kundens medarbetare att nå oss. Serviceportalerna har den fördelen att vi snabbt kan nå ut med nyheter och information till många serviceanvändare samtidigt.

Coor erbjuder sina kunder två typer av serviceportaler, en som är kopplad till Coors ärendehanteringssystem och en utan vidare systemkopplingar. Kopplingen till ärendehanteringssystem ger tydliga fördelar för serviceleveransen, som blir effektivare och kan kvalitetssäkras. Systemkopplingarna kräver dock särskilda säkerhetslösningar, som inte behövs för den enklare serviceportallösningen.

I serviceportalerna kan serviceanvändarna bland annat felanmäla och beställa tjänster, hitta information om uppdragets tjänster och medarbetare, ställa frågor och hitta kontaktuppgifter. Nu har Coor arbetat fram en ny generation serviceportaler, som rullas ut under 2011. I utvecklingsarbetet har Coor utgått från synpunkter som fångats in från användare av den tidigare serviceportalen, men även försökt dra nytta av de möjligheter som i dag finns inom digitala medier.

- Utvecklingen inom kommunikation går otroligt snabbt, och ökar möjligheten att interagera och föra en dialog med serviceanvändarna. Det har vi har tagit fasta på när vi utvecklat de nya serviceportalerna, säger Marie Lindén.

Ett av de viktigaste kriterierna för en bra kundwebb är att det ska vara enkelt att hitta relevant information. Mycket arbete har därför lagts på att hitta en informationsstruktur och navigering som är tillgänglig och enkel för kunden.

− För att användas måste serviceportalerna upplevas som trevliga och lättnavigerade. Meningen är att vi ska spara tid åt användarna, inte slösa bort den. Innehållet måste vara relevant för den som besöker webben, och man ska snabbt kunna hitta det man söker eller få hjälp. Att satsa på en intuitiv informationsstruktur och en bra sökfunktion är otroligt viktigt, säger Marie Lindén.

En annan fördel som den nya tekniken för med sig är möjligheten till ökad mobilitet. Parallellt med arbetet med den nya serviceportalen har Coor därför också låtit utveckla serviceportalen som webblösning anpassad för mobilen, som kommer att driftsättas under våren och vara tillgänglig från iPhone och Android.

-Vi tror att våra kunder kommer att vara väldigt positiva till att kunna utföra de vanligaste ärendena på sin mobil. Vi arbetar ständigt med att förbättra kommunikationen med våra kunder och att hitta former med hög tillgänglighet och snabbhet. Den nya serviceportalen och mobillösningen kommer att bidra till detta, säger Marie Lindén.

Vill du veta mer om Coors nya serviceportaler och mobiltelefonlösningen?

Kontakta gärna Marie Lindén, kommunikationsansvarig med inriktning mot webb och digital kommunikation på Coor Service Management.

marie lindén

Marie Lindén

Kommunikationsansvarig för webb och digitala media

+46 8 553 959 02

marie.linden@coor.com