price

”Viktigt att leva som vi lär”

Den slutsatsen drar Skanska i Solna, vinnare av utmärkelsen ”Årets Miljöstjärna”. Priset delas ut av Coor Service Management och är ett nyinstiftat pris för att uppmärksamma höga miljöambitioner inom servicetjänster.

Agneta Wannerström, utvecklingsledare inom miljö på Skanska och Olof Sandqvist, kategorichef på Skanska var på plats i Westmanska palatset i Stockholm och mottog priset av Coor Sveriges vd Staffan Ebenfelt. Prispengarna har Skanska beslutat att skänka till Friluftsfrämjandet för att stödja deras verksamhet.

−Det är både roligt och viktigt att bli uppmärksammade för vårt miljöarbete. För oss har även Coors miljögranskning varit en värdemätare för hur vi står oss gentemot andra företag, säger Olof Sandqvist.

Skanska började arbeta medvetet med miljöfrågor därför att det fanns en intern efterfrågan. Ganska snabbt märkte man att kunderna ställde sig mycket positiva till Skanskas miljöfokus. Snart föddes konceptet "grön arbetsplats" för att lyfta det interna miljöarbetet. Sedan lanserades "grönt byggande" för att utveckla miljöarbetet i byggprojekt för kunder.

−Vi tror helt enkelt att vi gör bättre affärer genom att visa på vårt stora miljöengagemang och att lyfta fram affärsnyttan. Därför är miljöarbetet en affärsstrategisk fråga som börjar med koncernbeslut och sedan sipprar ner genom organisationen, säger Agneta Wannerström.

Båda upplever att det är förhållandevis lätt att driva miljöfrågor på Skanska eftersom många medarbetare känner ett personligt engagemang. Men grönt i dag, är inte grönt i morgon. Kriterierna måste hela tiden skärpas.

−Det är ett arbete i ständig utveckling mot målet – noll miljöpåverkan, säger Olof Sandqvist.

Varje år genomför man "gröna veckan" då fokus sätts på olika miljöfrågor. Men det som är avgörande för ett väl genomfört miljöarbete är att det är systematiskt och täcker hela kedjan. Det interna miljöarbetet måste innefatta allt från små detaljer till stora komplexa moment, det vill säga val av papper på kontoret till hur arbetet bedrivs på asfaltsanläggningen. I byggprojekt höjs miljöprestandan utöver normer, standarder och lagkrav genom att till exempel miljöcertifiera byggnader.

−Vi förstod tidigt att för att lyckas med vårt miljöarbete så måste vi även arbeta nära rätt samarbetspartners och leverantörer. Vi kan inte komma hela vägen själva, säger Agneta Wannerström.

På Coor är man av samma åsikt, man kommer inte längre i sitt miljöarbete än vad kunderna är villiga att gå. Samarbete med Skanska är ett bra exempel där båda parter bidrar till att utveckla miljöarbetet i specifika uppdrag.

−Skanska är ett utmärkt exempel på en kund med uttalat höga miljöambitioner som också lever upp till sina mål. Huvudkontoret i Solna är ett av de kontor som även uppnådde miljömärkning på guldnivå, säger Staffan Ebenfeldt, vd för Coor i Sverige.

Coor har för första gången miljögranskat de servicetjänster man utför till olika kunder i Norden. Miljögranskning har gjorts med hjälp av miljöverktyget Coor Green Services. Coor har som ett led i miljöarbetet även instiftat ett nytt pris: Årets Miljöstjärna som delas ut till den kund i Sverige som utmärker sig i arbetet med mer långsiktigt hållbara servicetjänster. Årets Miljöstjärna är det första heltäckande miljöpriset i servicesektorn.

Vill du veta mer om Coor Green Services?

Kontakta Magdalena Aspengren, miljöansvarig på Coor Service Management.

Om Coor Green Services

Coor har utvecklat ett utvärderingsverktyg som kartlägger servicetjänsternas miljöpåverkan. En låg miljöpåverkan resulterar i att servicetjänsterna blir miljömärkta. För att servicetjänsterna ska kvalificera sig för miljömärkning ställs betydligt större krav än de lagstadgade. Miljömärkningen finns på två nivåer: Coor Green Services Gold och Coor Green Services Silver. Under 2010 utvärderade Coor servicetjänster till 120 kontor och fastigheter. Av dessa uppnådde 5 anläggningar guldnivå och 51 anläggningar silvernivå. Skanska i Solna är ett av de kontor som uppnått miljömärkning guld.

Lista över alla guldkandidater

magdalena

Magdalena Aspengren

Miljöansvarig

+46 8 553 959 05

magdalena.aspengren@coor.com