Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 2

Staffan

För en konkurrenskraftigare industri!

För ett par år sedan förutspådde vi att industriserviceområdet skulle bli ett viktigt tillväxtsegment för vår bransch. Detta tjänsteområde passar ett servicebolag som Coor eftersom vi är specialiserade på att utveckla och...

Läs mer
Kemira

Med service i sin dna

När Kemira Kemi 2006 bröt ut sina servicetjänster och placerade dem i ett enskilt dotterbolag var första steget taget mot att ett mer professionellt arbetssätt. Ett sätt att få kommersiell kraft i sina servicetjänster och...

Läs mer
Coor

Coor vässar sitt erbjudande mot industrin

Coor erbjuder marknadsledande kompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och industriservice. Det senast tillkomna tjänsteområdet är industriservice där både kunder och tjänster utvecklas i snabb takt.

Läs mer
Säkerhetslösningar

Våga lita på tekniken

Säkerhet är i dag en naturlig del av integrerade helhetslösningar. Det beror främst på mognare kunder som inte gör någon skillnad mellan att köpa säkerhetstjänster eller andra servicetjänster.

Läs mer
Experten

”Energipriserna i Norden kommer att stiga”

På Coor finns ledande kompetens inom många tjänsteområden. I detta inslag möter du Peter Westhammar, energispecialist, som varnar för ökade energikostnader i framtiden.

Läs mer
Teknikdriven

Coor + kund = utveckling

Utvecklingsarbete drivs i alla kontrakt, men ibland initieras mer omfattande utvecklingsprojekt. I början av året startade Coor ett sådant utvecklingsprogram tillsammans med en av sina kunder.

Läs mer