Karin Back

Coor + kund = utveckling

Utvecklingsarbete drivs i alla kontrakt, men ibland initieras mer omfattande utvecklingsprojekt. I början av året startade Coor ett sådant utvecklingsprogram tillsammans med en av sina kunder. Med hjälp av ny teknik skapas moderna arbetsplatser genom att anpassa och utveckla servicetjänsterna.

Karin Back, programansvarig på Coor, berättar att syftet med programmet är att vidareutveckla Coors servicetjänster och hur de levereras för att hitta mer effektiva, moderna, flexibla och långsiktigt hållbara lösningar.
– Detta kräver en fokuserad insats. Vi måste ta oss tid att tänka nytt och vara beredda att ta större grepp. Det betyder prioriterad tid och dedikerade resurser. Meningen är att vi inte bara ska göra små förändringar utan istället ta ordentliga kliv.

Arbetet är omfattande. Många tjänster granskas, även de väldigt basala. Utgångspunkten är att det alltid finns en potential att göra saker bättre. Karin Back förklarar att det handlar om sättet att utföra en tjänst på, men också om hur man följer upp och kontrollerar utförda tjänster.

En annan viktig utgångspunkt är att anpassa olika tjänster till serviceanvändarnas nya behov, vanor och förändrade förutsättningar.

Vi arbetar på andra sätt i dag jämfört med för tio år sedan. Ny teknik och nya vanor ger nya förutsättningar på många arbetsplatser. Självklart påverkar detta även den serviceverksamhet som ska stödja kundernas kärnverksamhet.

− Det handlar om att utnyttja teknik som streckkoder, mobiler och automatiserade flöden för att koppla ihop leveransen samt att jobba med intern effektivisering som kommer serviceanvändarna till nytta, säger Karin Back.

Coor har som ambition att driva utvecklingsarbete i nära samarbete med sina kunder. Detta är ett sätt att pröva nyttan av de möjligheter som finns och säkerställa att det är till gagn både för sin egen och kundernas verksamhet.

Karin Back upplever att det internt i kontrakten alltid finns mycket idéer, men att det också är viktigt att blicka utåt och hålla koll på andra innovationskrafter.
– Vi söker ständigt nya lösningar som kan anpassas till våra kunders verklighet och som är värdeadderande för dem. Om vi inte hittar vad vi söker på marknaden försöker vi själva utveckla ett koncept. Vårt verktyg för miljömärkning, Green services*, är ett bra exempel på det.

Att samarbeta med kunder i omfattande utvecklingsprojekt bygger på ett nära samarbete och ömsesidigt förtroende. Båda parter måste känna sig komfortabla med att driva ett stort projekt tillsammans. Utgångspunkten är alltid kundens mål, exempelvis att deras arbetsplats ska uppfattas som modern och funktionell.

− Behovet att skapa moderna arbetsplatser är stort på många företag just nu. Det finns ett tryck på att utvecklas och förändras för att vara en attraktiv arbetsgivare. Och här kan vi bidra genom att ta ansvar för den serviceverksamhet vi bedriver, säger Karin Back.

* Green Services är ett egenutvecklat verktyg som säkerställer miljövänliga lösningar i alla de tjänster som Coor erbjuder.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om detta utvecklingsprojekt eller om Coors utvecklingsarbete, kontakta gärna Karin Back på telefon +46 8 553 959 67 (karin.back@coor.com).