Coor vässar sitt erbjudande mot industrin

Coor erbjuder marknadsledande kompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och industriservice. Det senast tillkomna tjänsteområdet är industriservice där både kunder och tjänster utvecklas i snabb takt. Tjänsterna avser både förebyggande och avhjälpande underhåll samt aktivt deltagande i kundernas större investeringar.

Lars Cederulf, Head of Industrial Service Center East for Coor Sweden− Under de senaste tre åren har Coor stärkt sin kompetens och erfarenhet genom ett flertal strategiska förvärv, framför allt i Sverige. I dag är vi faktiskt en av Sveriges största och mest heltäckande industriserviceleverantörer, med kapacitet att utföra all den service som krävs för en kostnadseffektiv, säker och flexibel produktion, säger Lars Cederulf, chef för industriservicecenter Öst på Coor.

På Coor har man utvecklat ett riktigt starkt industriserviceerbjudande. Tanken är att skapa geografiska industriservicecentrum, som anpassas till den industri som finns inom varje region. Inom industriservice är det viktigt att finnas lokalt och sitta nära kunderna. En viktig förutsättning för samarbetet är att ha nära och uppdaterad information om vad som är på gång hos våra kunder.

− Vi behöver dessutom anpassa oss till de behov som finns inom varje region. För att kunna utnyttja synergier, överföra kompetens och optimera våra resurser samordnar vi vår verksamhet mellan regionerna och delar på en del centrala kompetenser och resurser, säger Lars Cederulf.

Det första industriservicecentrumet finns nu i östra Sverige (industricentrum Öst), med nav i Finspång. Tre ytterligare industricentrum är under uppbyggnad: Mellan (med nav i Hofors/Gävle), Syd (med nav i Helsingborg), Väst (med nav i Göteborg).
− Industriservicecentrum Öst är än så länge det mest kompletta. Här har vi alla de resurser som krävs för att på bästa sätt kunna stödja tillverkningsindustrin från Södertälje ner till Jönköping - främst inom stål, metall och pappersbruk.

I alla delar av Coor arbetar man kontinuerligt med att utveckla såväl den egna som kundernas verksamhet genom aktivt arbete med ständiga förbättringar.
− Coor lovar sina kunder ständigt utveckling av leveransen och intelligenta servicelösningar. Det gäller även industriserviceleveransen. Vi vill vara kundernas självklara förstahandsval när det gäller industriservice, och det kan vi bara bli om vi är duktiga på det vi gör och adderar ett tydligt mervärde till våra kunder.

Tajmningen på Coors industriservicesatsning kunde inte vara bättre.
− Det går bra för nordisk industri just nu, och efterfrågan på industriservicetjänster bara ökar. Vår målsättning är glasklar, vi vill bli det bästa och mest heltäckande stödet till all industriverksamhet i hela Norden, säger Lars Cederulf.

Industriunderhåll

Förebyggande underhåll, (utformning, beredning, planering) och avhjälpande underhållsinsatser av anläggningar, maskiner, verktyg och andra produktionshjälpmedel.

Coors industriservicetjänster kan delas in i fyra tjänstegrupper:

  • Investeringsprojekt och tillverkning
    Kvalificerad projektledning samt konstruktion, tillverkning och installation av produktionsutrustning, system, komponenter, verktyg och reservdelar.
  • Industriell rengöring och avfallshantering
    Planering och rengöring av olika produktionsmiljöer – från rengöring av känslig produktionsutrustning och kvalificerad sanering till fabriksstädning – samt professionell avfallshantering.
  • Logistik
    Effektiv materialförsörjning, underhåll och optimering av transportfordonsparker (fleet management), förflyttning och hantering av produkter/komponenter samt hantering av avgående och ankommande gods.