Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Staffan

För en konkurrenskraftigare industri!

För ett par år sedan förutspådde vi att industriserviceområdet skulle bli ett viktigt tillväxtsegment för vår bransch. Detta tjänsteområde passar ett servicebolag som Coor eftersom vi är specialiserade på att utveckla och samordna olika servicetjänster som utförs ”on site”, det vill säga i eller omkring våra kunders fysiska kontor, fastigheter eller anläggningar.

Coor är redan starka inom arbetsplatsservice ("soft FM") och fastighetsservice ("hard FM"), men för att ge ett riktigt bra stöd till våra kunder även inom industriservice behövde vi etablera en helt ny kompetensbas. Under de senaste åren har vi därför målmedvetet stärkt vår industriservicekompetens, och i dag är vi en av de ledande aktörerna också inom det tjänsteområdet. Bland våra industriservicekunder finns starka industribolag som Kemira Kemi, Volvo Personvagnar, Luvata, Sapa, Sultzer, SSAB, Holmen Paper, AB Volvo, McNeil AB, Outokompu och Ringhals. I artikeln "Coor vässar sitt erbjudande mot industrin" kan du läsa mer om de nya grepp vi nu tar för att kunna erbjuda fler industrikunder en riktigt bra industriservice.

Till vår stora glädje har vår strategi visat sig vara rätt. Trycket på outsorcing inom industrin är mycket starkt just nu, och vi tror att detta är det segment som kommer att växa mest framöver. Det är även intressant att många industriföretag ser fördelarna med att hantera servicetjänster mer integrerat – och det gäller såväl FM-tjänster som industriservicetjänster. Kemira Kemi är ett exempel på ett tillverkningsbolag som ser fördelar med att köpa fler tjänster från en serviceleverantör. Vi på Coor är självklart övertygade om att detta är helt rätt, och att det är en förutsättning för en flexibel, effektiv och värdeadderande serviceleverans, som stödjer våra kunders kärnverksamhet optimalt och stärker deras konkurrenskraft.

Staffan Ebenfelt
Verkställande direktör, Coor i Sverige

Är du nyfiken på Coor eller vill veta mer om vår verksamhet? Kontakta mig gärna!

Tel +46 8 553 959 95, staffan.ebenfelt@coor.com