Kemira

Med service i sin dna

När Kemira Kemi 2006 bröt ut sina servicetjänster och placerade dem i ett enskilt dotterbolag var första steget taget mot att ett mer professionellt arbetssätt. Ett sätt att få kommersiell kraft i sina servicetjänster och istället kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Nästa steg var att hitta en samarbetspartner som inte bara tog över tjänsterna, utan som även utvecklade dem.

− Vi ville placera servicen där det fanns en stark servicekultur. Coors kärnverksamhet är att utveckla servicetjänster och servicepersonal. Det betyder att både personerna och tjänsterna bör stärkas på ett professionellt sätt, säger Lennart Albertsson, vd för Kemira Kemi.

Kemira Kemi tillverkar kemiska produkter till bland annat pappers- och massaindustrin och för vattenrening. 2006 öppnade man upp sin industripark för andra företag, Industry Park of Sweden i Helsingborg.

− Vi har mycket infrastruktur och andra resurser så att det räcker till flera. Exempelvis så blir vårt energiöverskott fjärrvärme till en tredjedel av Helsingborgs invånare. Det finns många fördelar med en industripark, men framförallt att dela resurser, idéer och synergier, säger Lennart Albertsson.

På Kemira Kemi ville man stå för värdskapet för parken, men inte sköta servicefunktionerna. I juli 2010 förvärvade Coor servicebolaget med 130 anställda efter en konkurrensutsatt upphandling samt tecknade ett treårigt avtal med Kemira om att leverera servicetjänster till Kemira på industriområdet.

Bengt Håkansson, vice vd Coor i Sverige− Coor kommer fortsätta att erbjuda och utföra arbetsplatsservice och industriservice till företag verksamma i industriparken. På lite längre sikt är vår målsättning att utveckla och bredda serviceverksamheten, säger Bengt Håkansson, vice vd på Coor Sverige.

För Lennart Albertsson var det viktigt att få rutiner runt allt som ska fungera i det dagliga kommersiella livet. Att det serviceorienterade sätt att arbeta som Coor har i sin dna ska smitta av sig på deras egen organisation. Det var också viktigt att avtalet var tillräckligt brett för att skapa en kritisk massa, annars hade Coors utvecklingsmöjligheter blivit begränsade.

− Framförallt måste Coor skapa nya och fler affärer lokalt för att skapa en ännu större kritisk massa som på längre sikt kan komma oss alla till godo. Det är också spännande att se hur en 100-årig industrikultur kan befruktas av sättet att jobba i ett serviceföretag med färre år på nacken. Coor har en annan kultur och måste vara snabbare och mer anpasslig exempelvis vid konjunkturer än vad industrin traditionellt är van vid.

Bengt Håkansson märker att många industriföretag ser fördelarna med att koncentrera sig på sin produktion och i nära samarbete med experter utveckla och effektivisera allt som ligger utanför kärnverksamheten.

− För en industri som kan uppleva många svängningar är det viktigt att ha en leverantör som man kan utvecklas med och som kan anpassa sig efter såväl uppgång som nedgång. Ju större avtal, desto större är potentialen att verkligen arbeta värdeadderande och kostnadseffektivt.

Lennart Albertsson anser att en leverantör av integrerade tjänster måste visa sin kompetens inom alla områden. Att man har bredden och resurserna inom hela kundens verksamhet samt att deras expertis ligger i framkant.

− Coors hemmaplan är facility management som de sedan har byggt på med kompetens inom industriservice. Det gör att de har möjligheten att leverera breda och smarta lösningar till oss som kund byggt på erfarenheter från andra samarbeten. Dessutom ger deras inblick i vår verksamhet, på så många ställen, dem möjlighet att arbeta mycket med förbättringar och besparingar.

På Kemira upplever man att mycket i det strukturella kommersiella arbetet har blivit som man ville. Utmaningen nu är att få det att fungera på alla nivåer. En tidigare medarbetare är nu en extern leverantör. Hur får man bort gamla rutiner och visar respekt för varandra?

− Det är mycket som är på en mänsklig nivå och där kan Coor verkligen vara vägledande i hur vi kan agera professionellt, säger Lennart Albertsson.

Nästa steg?

Att fortsätta göra de förbättringar som vi tänkt oss. Att verkligen få till den kommersiella delen. Säkra att Coor levererar rätt tjänster, i rätt tid samt har rätt kompetens. Många människor är involverade och det är en stor utmaning. Nu har Coor fått tre år på sig att bevisa att de är rätt spelare för den här verksamheten, säger Lennart Albertsson.

Läs tidigare artiklar som publicerats om integrerade helhetslösningar:

Mogna kunder ser till helheten

Missa heller inte artikeln om integrerade helhetslösningar inom offentlig sektor, som kommer i nästa nummer av Nova.

Kontakta oss:

Är du nyfiken på vilken nytta integrerade servicelösningar kan göra för dig, kontakta gärna Sofia Johansson +48 9 553 950 00 (sofia.johansson@coor.com).