Säkerhetslösningar

Våga lita på tekniken

Säkerhet är i dag en naturlig del av integrerade helhetslösningar. Det beror främst på mognare kunder som inte gör någon skillnad mellan att köpa säkerhetstjänster eller andra servicetjänster. Målet är ändå detsamma – driftssäkerhet, effektivisering och förbättring.

Joakim Halfwordson, ansvarig för Coors centrala säkerhetsorganisation.Joakim Halfwordson, ansvarig för Coors centrala säkerhets-organisation, menar att få aktörer inom säkerhetsbranschen i praktiken arbetar med funktionslösningar - antingen har man fokus på att leverera komponenter, exempelvis kortläsare, eller så levererar man personella bevakningstjänster.

− Det betyder att kunderna i stor utsträckning köper teknik från en leverantör och personella tjänster från en annan utan att få till en optimalt fungerande helhet. På Coor försöker vi dra nytta av de synergier som uppstår mellan alla våra tjänster vilket i normala fall kan innebär en kostnadsbesparing på 30 till 40 procent. Vi utmanar samtidigt de gamla bevakningsstrategierna och hjälper våra kunder att hitta och genomföra moderna, smarta och effektiva lösningar.

Eftersom Coor har kunder inom många olika branscher har man erfarenhet och värdefull insikt från olika miljöer, exempelvis ansvarar Coor för säkerheten på flygplatser, i bankverksamheter, på kontor samt i logistik-, centrum- och industrianläggningar. Flera av dessa miljöer har komplexa kravbilder och högt ställda säkerhetsnivåer.

− Vår breda erfarenhet kommer våra kunder tillgodo genom att vi hjälper dem att välja den bästa lösningen för deras unika situation. Dessutom adderar vi mervärde genom vårt tekniska arbetssätt, genom att centralisera larmfunktioner snarare än att ha bemanning på alla platser och genom att arbeta händelsestyrt vid larm, istället för att våra vakter ska sitta och vänta på att något ska inträffa.

Joakim Halfwordson menar att mycket av den tid som en väktare är på plats handlar om att ha beredskap om någonting händer. Genom att utnyttja de resurserna på ett bättre sätt blir Coors leverans som helhet mer effektiv.

− Har vi en väktare på plats så lägger vi på extra uppgifter för att stimulera den personen. Väktaren får arbeta med servicetjänster som annars utförs av vår övriga serviceorganisation på dagtid. Det kan till exempel handla om att utföra fastighetsronderingar i samband med att man utför säkerhetsronderingen. På det sättet effektiviserar vi vår leverans som helhet samtidigt som vi får mer engagerade väktare i våra leveranser.

Säkerhet för Coor handlar mycket om struktur och ordning och reda, men även om att hitta nya stödjande processer. Ett exempel är att samköra passerkontrollsystem med personalavdelningens register så att endast personer som är anställda har tillgång till lokalerna. Som beställare måste man kunna lita på att informationen i systemen är rätt och aktuell.

− I många fall har vi genom att använda tekniska lösningar kunnat bygga bort problem som orsakats av den mänskliga faktorn. Systemen både kollar och dubbelkollar. Andra saker som vi automatiserar är exempelvis fotografering för passerkort, som vi utför med hjälp av en fotostation. Då kan serviceanvändarna ta sitt foto själva när det passar dem och vi behöver inte ha personal på plats. Självservicestationer är en tydlig trend just nu inom flera delar av serviceleveransen.

Säkerhetslösningar går mer mot it än att ha handla om mekaniska lås och nycklar, vilket gör den mer integrerbar. Det är ett stort teknikskifte där fler och fler börjar ifrågasätta den traditionella bemanningen och tittar på vad som kan automatiseras eller fjärrstyras.

− Utmaningen med säkerhetstjänster, jämfört med andra tjänster, är att om man misslyckas så kan konsekvenserna bli stora. Dessutom är säkerhet en tjänst som i de flesta fall levereras på en fysisk plats och då krävs det att vi har en lokal närvaro med kompetenta medarbetare som stöttas av våra centrala specialistkompetenser, säger Joakim Halfwordson.

Andra mervärden som en leverantör av integrerade helhetslösningar kan erbjuda är ”singel point of contact”, ett rapporteringssystem som man redan är bekant med, gemensamma mätetal mellan olika kontor/anläggningar och en trygghet i att någon driver det operativa så att man som beställare kan ägna sig åt det strategiska arbetet med säkerhet.

− När man köper integrerade helhetslösningar är man oftast en mogen kund. Det är viktigt att förstå att säkerhetsorganisationen är kravställare, även om det kan vara en inköpsorganisation som många gånger de facto är beställare av tjänsterna. I förlängningen betyder det att vi avlastar säkerhetsorganisationen från det operativa och taktiska arbetet och ger dem utrymme att fokusera på strategin och funktionskraven.

Coor arbetar även mycket med att stötta det strategiska arbetet och exempelvis hjälpa till med underlag och utredning när kunder investerar i nya system. Många gånger handlar det om globala lösningar och Coor har assisterat kunder i länder som Kina, Japan, England och Saudi Arabien.

− En annan trend är att företag som verkar globalt vill kunna utbyta information mellan alla sina system. Ett passerkort ska kunna användas både på kontoret i Sverige och kontoret i Kina. Dessutom vill man addera andra funktioner till passerkort, exempelvis inloggning i datamiljöer, skriva ut på skrivarna eller betala lunchen, säger Joakim Halfwordson.

Till syvende och sist handlar det om att alla ska ha säkerhet i ryggmärgen. De som städar är uppmärksamma på att nödutgångarna inte är förtäckta, medarbetarna släpper inte in folk utan att fråga vart de ska, alla bär sina passerkort väl synliga och så vidare.

− För oss handlar det om att ta ett helhetsansvar, och att hela tiden jobba proaktivt och aldrig reaktivt. Att försöka hitta bra, framtidssäkra och flexibla säkerhetslösningar, som ständigt kan anpassas till våra kunders förändrade behov.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Joakim Halfwordson, ansvarig för den centrala säkerhets-organisationen på Coor Service Management, +46 8 553 951 25 eller Joakim.Halfwordson@coor.com.