Årets snackis – BIM

Ny teknik i allmänhet, och BIM i synnerhet är utan tvekan årets snackisar. På Coor finns en av de ledande BIM-experterna, Per Bjälnes, som här förklarar varför.

Specialisten kommenterar

Per Bjälnes, tjänsteutvecklare på Coor Service ManagementPer Bjälnes, tjänsteutvecklare på Coor Service Management.

Vad är BIM?

BIM står för Building Information Modeling (BIM) och är en helt ny standardstruktur för att märka (koda) alla byggnader, rum, objekt med mera inom en fastighet, men också tjänster som kan kopplas till dessa objekt. BIM-koderna är en systematisk, digital informationsstruktur för relevanta objekt och tjänster inom en anläggning.

Vad används det till?

BIM kan användas av alla som äger eller arbetar med att designa, uppföra eller förvalta en anläggning eller en byggnad – arkitekter, byggare, förvaltare, serviceleverantörer. Genom att alla använder samma informationssystem (BIM-kod) blir arbetet under anläggningens hela livscykel - från idé och beställning till finansiering, byggnation och löpande drift - mycket säkrare, effektivare, bättre och enklare.

Men, hur ser BIM-koden ut?

BIM-koden är en informationssträng som består av ett antal siffror, bokstäver och tecken, där varje tecken innehåller viktig information om ett visst objekt eller en viss tjänst. Den digitala BIM-koden kan enkelt kopplas till en BARcode eller RFIDtag för att sedan kunna avläsas via någon slags mobil PDA-enhet, till exempel en telefon eller en dator.

Och vad är nyttan med BIM-systemet? Vem tjänar mest på det?

Alla aktörer som är involverade i att rita, bygga, förvalta och serva en anläggning tjänar på att det finns ett enhetligt kodsystem som används av alla parter. Det blir enklare att rita och visualisera, felsöka, övervaka, analysera och rapportera. Arbetet blir mer effektivt och kvaliteten ökar betydligt genom alla processer - över anläggningens hela livscykel.

Varför är BIM så bra?

Ett bra och modernt informationssystem måste uppfylla vissa kriterier. Det måste vara digitalt, spatialt (3D), mätbart, generiskt, tillgängligt och hållbart. BIM uppfyller alla dessa krav. När vi har utvecklat BIM-systemet har vi också utgått från vedertagna branschstandarder såsom AFF och BSAB, vilket innebär att vi bygger vidare på väl beprövad klassificeringssystematik. Vi har också hittat ett smart sätt att koppla ihop objekt och tjänster, vilket tidigare inte har funnits.

Hur långt har utvecklingen kommit i dag, och vad tror du om framtiden?

Intresset för BIM är otroligt stort. Det är en standard som vi på Coor tillsammans med andra aktörer som jobbar med utvecklingen av Nya Karolinska Solna har utvecklat och som vi använder i projektet. Detta utvecklingsprojekt skiljer sig från många andra i och med att alla parter samarbetar redan i projektets utvecklingsskede och har ett livscykelperspektiv på allt vi gör. USA finns en liknande standard, Cobie, som dock inte alls är lika väl utvecklad och komplett. Jag vill påstå att BIM är det mest utvecklade informationssystemet som finns i dag, och det har alla förutsättningar att så småningom bli standard i alla nybyggnationsprojekt.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Per Bjälnes, tjänsteutvecklare på Coor Service Management, telefon + 46 8 553 969 60 (per.bjalnes@coor.com).