Tävling för framsteg

Den oändliga listan…

IKEA har lanserat ”den oändliga listan” – den ständigt växande listan över förbättringar som görs i IKEAs verksamhet och i utvecklingen av deras produkter. Också Coor har en oändlig lista. Varje år genererar Coors medarbetare tusentals idéer, och många omsätts också i praktiken.

I april 2011 härjade en stor brand strax utanför Gävle. Förödelsen blev stor och för att sanera efter branden anlitades Coors industriservicecentrum Mellan. Det var ett stort och drygt arbete, där varje timmes produktionsbortfall kostade. Det var dyrbar tid som kunde räddas med Coors innovativa lösning.

− Eftersom en stor del av kundens ordinarie arbetsstyrka inte kunde arbeta föreslog vi att de kunde hjälpa till i saneringsarbetet. Istället för att anlita folk utifrån som skulle behöva läras upp kunde vi använda deras egen personal när vi planerade och utförde saneringsarbetet, säger Nils-Erik Lindqvist, gruppchef på Coor.

Lösningen innebar att saneringsarbetet kunde utföras snabbare än vad någon hade hoppats på. På bara två veckor hade 65 procent av de brandhärjade lokalerna sanerats så pass att merparten av kundens anställda kunde återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter.

− Det fanns mycket att vinna på att nyttja kundens personal i saneringsarbetet, inte bara kostnadsmässigt utan även ur säkerhetssynpunkt. De kan sina maskiner och känner till riskerna. De vet hur de ska undvika extra miljöfarligt avfall och hur man handskas med kemiska produkter. Till detta adderade vi kunskap om sanering, vilket sammantaget gjorde hela saneringsarbetet mycket effektivt, säger Nils-Erik Lindqvist.

Ann-Charlotte Vejlö, förbättringsgeneral på Coor Service Management.Denna innovativa lösning skickades in som ett av många förslag till Coors årliga interna förbättringstävling ”Tävling för framsteg” – och vann. Nils-Erik Lindqvist och hans kollegor är mycket stolta över priset, en större summa pengar att användas till en aktivitet med arbetsgruppen. Priset delades ut av Ann-Charlotte Vejlö, förbättringsgeneral på Coor Service Management på Coors årliga chefssamling.

− Intresset för ”Tävling för framsteg” ökar varje år inom Coor vilket inte minst märks på att fler och bättre bidrag kommer in. Det är otroligt spännande att ta del av alla förbättringsförslag, säger Ann-Charlotte Vejlö.

Ann-Charlotte Vejlö arbetar även med att löpande följa upp Coors förbättringsarbete. Målsättningen för 2011 är att varje medarbetare ska generera minst sex förbättringsförslag, varav minst hälften ska vara genomförda vid årets slut.

− Eftersom vi registrerar alla förbättringsförslag kan vi enkelt följa utvecklingen, och redan i början av december hade vi i princip uppnått årets mål. Vi är övertygade om att kraften i all utveckling sitter i våra medarbetare och jobbar målmedvetet med att förstärka förbättringskulturen inom Coor. Om inte annat är det faktum att vi bara i år hittills har fyllt på vår egen ”oändliga lista” med nästan 23 000 fantastiska förbättringsförslag ett starkt bevis för det.

Vill du veta mer om förbättringsarbetet på Coor?

Kontakta gärna Ann-Charlotte Vejlö, verksamhetsutvecklare på Coor (ann-charlotte.vejlo@coor.com, +46 8-553 952 77)