Årets miljöstjärna

”Det ska vara lätt att göra rätt”

Det säger Maria Smith, miljöchef på ICA, som tillsammans med Stefan Gideskog, facility manager på ICA, har mottagit Coors utmärkelse "Årets miljöstjärna" för företagets stora engagemang för miljövänliga servicetjänster.

− Hållbarhetsarbete bör bedrivas på ett strukturerat och enkelt sätt för att uppnå långsiktiga och effektfulla resultat, säger Maria Smith.

För andra året i rad delade Coor ut ett pris till "Årets miljöstjärna". Ett pris som instiftats för att premiera ett aktivt miljöarbete hos Coors kunder. Enligt Staffan Ebenfelt, vd för Coor i Sverige, bedriver de flesta av Coors större kunder ett bra miljö- och hållbarhetsarbete kring sin egen kärnverksamhet, och är intresserade av miljövänliga lösningar även inom serviceverksamheten.

− Många av våra kunder vill arbeta fokuserat med hållbarhet vilket både sporrar och stimulerar oss. Eftersom vi såg att det saknades strukturerade processer för miljöarbete inom vårt område utvecklade vi ett eget verktyg, Coor Green Services, som hjälper oss att miljöbesiktiga våra kunders serviceverksamheter.

Ett exempel på den goda viljan är årets miljöstjärna ICA som lyckats förbättra sina resultat markant jämfört med tidigare år. I 2011 års granskning uppnådde tio ICA-anläggningar silvernivå och tre guldnivå. Stefan Gideskog bekräftar att Coor Green Services är ett verktyg som hjälper ICA i sitt miljöarbete.

− Vi var mycket sugna på att komma igång med miljöarbetet inom vår FM-verksamhet på ett strukturerat sätt. Coor har en tilltalande arbetsmetod som hjälper oss att ändra beteende och som med relativt låga arbetsinsatser kan ge positiv effekt.

ICA har länge arbetet aktivt med sitt hållbarhetsarbete gällande sin kärnverksamhet.

− Vi gör mycket bra men är ibland dåliga på att tala om det, och därför är det extra roligt att vi tilldelats denna utmärkelse. Det gör vårt miljöarbete mer synligt och bekräftar ICAs miljöengagemang. Det känns häftigt att få ett sådant här pris, säger Maria Smith.

Framgångsreceptet är, enligt Maria Smith, att förstå att alla är utförare. Verktygen måste vara enkla och vi måste leva som vi lär.

− Egentligen är det mycket sunt förnuft, men det är fantastisk att få tillgång till ett verktyg där alla möjliga miljöförbättringar finns listade och det faktiskt bara är att genomföra dem.

Stefan Gideskog kan konstatera att viljan att göra rätt finns hos alla medarbetare på ICA, och det är en bidragande orsak till att man lyckats uppnå ett så bra resultat på ICA:s anläggningar.

− Serviceanvändarna utgår från att allt ska var genomtänkt och rätt på sin arbetsplats. Att pappret i skrivarna är miljömärkt, att vi sparar el där vi kan och så vidare. I dag är det utgångsläget – en hygienfaktor.

− ICA är en mycket värdig mottagare av "Årets miljöstjärna". Det är en aktiv kund som ställer höga krav, vilket resulterat i en hög och jämn miljöstandard på deras anläggningar, säger Staffan Ebenfelt.