Staffan

Mot högre höjder

Vid en middag ganska nyligen var det någon som frågade om jag inte hade jobbat lite väl länge på Coor. Jag blev förvånad, och utan att tänka mig för svarade jag att så var det inte alls. När jag tänker efter inser jag att så är det visst. Tolv år är trots allt tolv år.

Det konstiga är att det inte känns så. Kanske borde jag vid det här laget tycka att alla dagar är varandra lika och att jag sett och hört allt... Men icke. Coor är ett modernt och snabbfotat servicebolag i ständig rörelse där förändring och förbättring är en naturlig del av vardagen. Så hoppas jag också att våra kunder känner oss. Jag säger inte att allt fungerar perfekt i alla avseenden, men den starka drivkraft och önskan att förbättra våra tjänster och vår leverans genomsyrar hela organisationen.

Det gör, att jag efter mina tolv år på Coor fortfarande tycker att jag är ute på upptäcktsfärd i ett ständigt föränderligt landskap. Vår leverans och arbetssätt idag är inte detsamma som för elva år sedan, och mitt jobb och de utmaningar jag står inför är helt andra idag än vad de var då.

Jag vill önska alla trogna och nytillkomna Novaläsare välkomna som följeslagare på vår ständiga upptäcktsfärd, som slingrar sig vidare mot nya, högre höjder. I det här numret bjuder vi på en inblick i hur vi bidrar till våra kunders miljöarbete, vad man ska tänka på när man tecknar avtal, outsourcingtrender inom industrin och hur vår leverans kan utvecklas med hjälp av ny teknik.

Staffan Ebenfelt
Verkställande direktör, Coor i Sverige