Specialisten kommenterar: Mobila lösningar ger billigare och bättre service

Smarta mobila lösningar hjälper oss att utföra allt fler uppgifter oberoende av var vi befinner oss. Hur kan ny teknik göra mest nytta inom tjänstesektorn? För vilken typ av tjänster passar de mobila lösningarna bäst? Vi tog ett snack med Erik Sörnäs, gruppchef på Coor, som har koordinerat några av bolagets största pilotprojekt inom mobila lösningar.

Du har ju deltagit i ett par pilotprojekt – vilka slutsatser kan du dra av dem?

− I de projekt vi använder mobila lösningar kan vi konstatera ett antal vinster. Vi har minskat dubbelarbetet, ökat kvaliteten, förkortat våra ledtider och frigjort tid. Vi kan göra mer av vårt arbete ute i våra kunders lokaler, vilket ökar vår synlighet och tillgänglighet. Detta uppfattar våra kunder som positivt. De uppskattar också att vår egenkontroll förbättras samt att man tydligt i systemet kan se när och var till exempel en rondering utfördes.

Kan du ge exempel på mobila lösningar som Coor använder idag?

− Den teknik vi använder mest bygger på RFID-teknik (Radio Frequency Identification). En avläsare ("tag") monteras vid ett visst objekt (exempelvis en anläggning eller ett rum) och programmeras med unik information − till exempel vilken typ av objekt det är, var det sitter, samt instruktioner för ronderingar eller säkerhetskontroller. Denna information avläses med hjälp av en handenhet (ofta en telefon) och hjälper den person som kommer för att kontrollera objektet. Coors personal kan även beställa material, felanmäla ett objekt eller rapportera tid mot en arbetsorder direkt på plats genom handenheten.

I de projekt vi använder mobila lösningar kan vi konstatera ett antal vinster. Vi har minskat dubbelarbetet, ökat kvaliteten, förkortat våra ledtider och frigjort tid.

Erik Sörnäs, Gruppchef, Coor Service Management

RFID-tagVad är nyttan med mobila lösningar?

− För oss har det varit viktigt att programmera in checklistor och arbetsinstruktioner som utföraren får del av på plats och därigenom säkerställa kvaliteten. Dessutom ökar effektiviteten i vårt arbete när administrativa uppgifter och flöden blir enklare genom att de automatiseras och kan utföras på plats hos våra kunder. I nästa steg, när systemet kopplas till Coors ordinarie ärendehanteringssystem, kommer nyttan att öka ytterligare. Fullt ut integrerade systemkopplingar gör att till exempel felanmälningar och klarrapporteringar som utförs i mobilen automatiskt skickas in i ärendesystemet, vilket leder till en snabbare ärendehanteringsprocess som sparar tid och pengar både för oss och våra kunder.

Men kostar det inte en hel del?

− Nej, idag har tekniken kommit så långt att det inte är särskilt dyrt. Vad som krävs är en handenhet, och i många fall går det att använda vanliga telefoner. Systemen kan hyras in, så inga stora investeringar krävs. Det som kan kosta pengar är om man vill integrera mobila system med ordinarie ärendehanteringssystemen, vilket leder till helintegrerade processer men som samtidigt kan vara kostsamt att få till. Jag vill dock framhålla att nyttan med mobila lösningar är stor även om systemen inte integreras fullt ut.

Erik Sörnäs

Erik Sörnäs

Vice President, Affärsutveckling, Coor Group

+46 (0)10-559 52 74

erik.sornas@coor.com