Byggarbetare

Vart är industrin på väg? Vi har frågat.

201 industriföretag har svarat på frågor om sin underhållsverksamhet i en undersökning gjord på uppdrag av Coor. Det visade sig att hälften av de större företagen behöver rekrytera. Få företag har tid att analysera hur effektivt arbetet utförs och företagen är mest benägna att köpa in specialisttjänster.

Syftet med undersökningen var att ta temperaturen på hur väl företagens underhåll fungerar och hur bra koll företagen har på sitt underhåll - att få en karta över hur Industrisverige ser ut och vad man tror om framtiden. Företagen delades in i fyra olika storlekar för att sedan kunna jämföras med varandra.

Martin Berntsson, kontraktsutvecklare på Coor.− Stora företag med stora volymer har generellt sett bättre koll på sitt underhåll och mäter sitt underhåll i större utsträckning än mindre företag. Dessutom kan vi utläsa att företag i konkurrensutsatta branscher har kommit längre, exempelvis biltillverkare som har bra koll på sina nyckeltal, säger Martin Berntsson, kontraktsutvecklare på Coor.

Större företag registrerar mer än 70 procent av sitt underhåll medan mindre företag ligger betydligt lägre, och därför har svårare att mäta och bedöma sitt underhållsarbete. En något förvånande slutsats i undersökning var att livsmedelssektorn visar högre snittvärden avseende antal underhållspersonal än jämförbara industrier. Att samma värde är högt inom industrier såsom stålindustrin är däremot väntat.

Behovet av rekrytering är stort hos stora och mellanstora företag. Det beror delvis på den något högre åldersstrukturen som finns i den här typen av företag och att man nu börjar märka av pensionsavgångar, men även på grund av svårigheter att rekrytera vissa kompetenser, som exempelvis elektriker.

− Mellanstora företag har få nyckeltal, mäter sällan tid och har ett stort rekryteringsbehov. Företagen har ofta svårt att hålla sig med egna specialister eftersom det inte går att belägga dem fullt ut, säger Martin Berntsson.

När det gäller outsourcing av servicetjänster så har industriföretag traditionellt sett en lägre outsourcinggrad än andra företag. Detta förklaras ofta med att industriservicetjänsterna ofta ligger väldigt nära företagens produktion. Men det är skillnad på att underhålla en fastighet jämfört med avancerade maskiner. Därför ökar också industriföretagens inköp av specialisttjänster.

− Ibland är det svårt att motivera en anställning. Säg att företaget har tio små truckar. En duktig trucktekniker kan serva 50 truckar på ett år. Beläggningen skulle alltså hamna på 20 procent. Vi ser att det är ganska vanligt att mindre företag har svårt att överblicka vart tiden faktiskt går och hur de olika resurserna kan användas bäst.

De företag som använder nyckeltal och följer upp arbetet kommer att ha kontroll över sin verksamhet och sina servicetjänster. Martin Berntsson menar att det är först då man kan utreda vilken typ av åtgärder man bör vidta.

− Det är lätt att bli lite hemmablind när alla har fullt upp. Men oftast är det inte tidsbristen som är problemet utan snarare att medarbetare inte gör rätt saker på rätt sätt. Det är viktigt att börja arbeta systematiskt med underhåll och mäta vad man faktiskt gör.