”Vi ska bli världsbäst på extrudering”

Thomas Kiratsopoulos, produktionsdirektör på Trelleborg Sealing Profiles, ser ljust på framtiden. För att bli marknadsledande tillverkare av gummilister i Norden har Trelleborg genomgått konsolideringar för att stärka sin kärnverksamhet. Steget till outsourcing av servicetjänsterna var logiskt.

Thomas Kiratsopoulos– Vi gjorde en analys av vad vi måste göra för att nå vår målsättning att bli världsbäst. Genom att lägga ut våra servicetjänster får vi samma service till en bättre kostnad och som över tiden ska leda till bättre och mer effektiv service samt bättre flöden, säger Thomas Kiratsopoulos.

Coor tar hand om reparation och underhåll både vad gäller lokaler och maskiner samt de vanligaste kringtjänsterna som exempelvis logistiken med material som ska in och ut. Thomas Kiratsopoulos efterlyste mer standardiserade lösningar för att undvika att vara personberoende.

– Coor arbetar med fasta modeller och ständig förbättring. Vi förväntar oss att deras systematiska metoder och tillgång till specialistkompetens ska leda till en stabil service med besparingspotential.

Thomas håller med om att industriföretag traditionellt sett är ganska ovana vid outsourcing, men tror att fler företag behöver fokusera mer på sin kärnverksamhet med tanke på recessionen som varit.

– Vi har dessutom ett speciellt klimat här i Småland. Det är lite av en vit fläck på outsourcing-kartan. Vi är något av pionjärer i vår region.