Agneeta

Offentlig upphandling i nytt ljus

Det regelverk som omgärdar offentliga upphandlingar motverkar i praktiken innovativa och kvalitativa lösningar. Det vill regeringen ändra på, och i dagarna släpps Kammarkollegiets nya vägledning för innovationsvänlig upphandling. Ett steg i rätt riktning enligt många i branschen.

Att genomföra en offentlig upphandling som leder till den bästa lösningen med avseende på såväl pris som kvalitet upplevs av många som svårt. Svårigheten ligger i att uppfylla de grundläggande principerna som gäller för offentlig upphandling - det vill säga principer om öppenhet, lika behandling, transparens, proportionalitet och ömsesidighet - på ett sätt som inte kan klandras eller överklagas.

Johan Möller, Business Developer at Coor Service Management- Avsikten med reglerna kring offentlig upphandling är god, men i praktiken leder de tyvärr till sämre lösningar. Som upphandlingsunderlagen ser ut i dag är det allt för enkelt att uppnå kvalitetskraven. Det är vanligt att alla får full poäng för allt, och till slut blir det bara priset som avgör. Det innebär att uppdragen alltid går till den billigaste och sällan den bästa leverantören, säger Johan Möller affärsutvecklare på Coor Service Management.

Så var det naturligtvis inte menat. Regeringen har uttryckt tydliga önskemål om att hitta upphandlingsformer som också premierar innovativa och kvalitativa lösningar. På regeringens uppdrag utarbetade därför Kammarkollegiet år 2010 en vägledning för konkurrenspräglad dialog, och kring årsskiftet 2011/2012 fick Kammarkollegiet ett nytt regeringsuppdrag att ta fram en ny vägledning för innovationsvänlig upphandling. Nova träffade Agneeta Anderson, chef för upphandlingsstöd på Kammarkollegiet, för att diskutera frågan.

Agneeta Anderson, chef för upphandlingsstödet på Kammarkollegiet.- Båda vägledningarna syftar till att hjälpa myndigheter att hitta former för upphandlingar där förfrågningsunderlaget inte är så specificerat. Det kan till exempel vara en funktionsbeskrivning, där beställaren uttrycker ett behov och leverantören kommer med ett eller flera förslag på lösningar, förklarar Agneeta Anderson.

Den stora skillnaden mellan de båda upphandlingsformerna är att "Konkurrenspräglad dialog" är en ganska omfattande och tidskrävande metod som främst passar för stora och komplexa upphandlingar, som exempelvis komplicerade byggprojekt. "Innovationsvänlig upphandling" är inte lika processtyrd och passar i fler sammanhang – både för mindre och större upphandlingar av varor eller tjänster.

Förhoppningsvis kommer den nya vägledningen att hjälpa myndigheter att välja den bästa lösningen där hänsyn tas både till kvalitet och pris.

Agneeta Anderson, Chef för upphandlingsstöd, Kammarkollegiet

- Egentligen kan den nya vägledningen för "Innovationsvänlig upphandling" användas vid alla typer av offentliga upphandlingar. Den hjälper upphandlande myndigheter och enheter med vad de ska tänka på, och hur man kan genomföra exempelvis funktionsupphandlingar. Jag tror den skulle passa utmärkt för upphandling av olika FM- och servicetjänster, säger Agneeta Anderson.

Den nya vägledningen publiceras den 1 november. Den ger information, kunskap och stöd om hur innovativa lösningar kan främjas vid offentliga upphandlingar. Vägledningen innehåller praktiska tips och råd till myndigheten hur man ska tänka för att inte låsa fast sig i befintlig lösning utan i ställer öppna upp för innovativt tänkande. Målsättningen är att fler inköp genomförs på ett sådant sätt att hänsyn tas till alternativa och innovativa lösningar för den upphandlade varan eller tjänsten.

- Det är inte meningen att offentliga upphandlingar bara ska styras av priset. Regelverket kring offentliga upphandlingar är vår självklara utgångspunkt, men det är fullt möjligt att premiera kreativitet, kvalitet och innovation inom dessa ramar. Förhoppningsvis kommer den nya vägledningen att hjälpa myndigheter att välja den bästa lösningen där hänsyn tas både till kvalitet och pris, säger Agneeta Anderson.

På Coor Service Management ser man fram mot den nya vägledningen och man hoppas att det ska gynna professionella, ambitiösa och innovativa leverantörer.

- Vi tar ett långtgående ansvar för de tjänster vi ansvarar för, och försöker ständigt utveckla och anpassa vår leverans så att den optimerar våra kunders verksamhet. Vi ser en stor potential i den offentliga sektorn, som vi gärna skulle vilja realisera. Förhoppningsvis kan den kommande vägledningen för innovationsdriven upphandling ta oss ett steg i rätt riktning, avslutar Johan Möller på Coor Service Management.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Såväl vägledningen för "Konkurrenspräglad dialog" som för "Innovationsvänlig upphandling" finns att ladda ner från www.upphandlingsstod.se

Det går också bra att kontakta Kammarkollegiet, som gärna svarar på frågor och lämnar mer information.

Irina Svensson (irina.svensson@kammarkollegiet.se) är ansvarig för "Konkurrenspräglad dialog". +46 8 700 08 00

Niklas Tideklev (niklas.tideklev@kammarkollegiet.se) för "Innovationsvänligupphandling".

Agneeta Anderson (agneeta.anderson@kammarkollegiet.se) är chef för Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, som har regeringens uppdrag att ge vägledning råd och stöd inom offentlig upphandling till upphandlande myndigheter och leverantörer. +46 8 700 08 00