Lars Olov Hedman

Rent hus?

Att det ser rent ut betyder inte nödvändigtvis att det är rent. Tack vare ATP-mätning, en teknik som används inom livsmedelsbranschen, kan man nu enkelt och snabbt mäta grogrunden för bakteriell tillväxt. Coors städexpert Lars-Olov Hedman förklarar hur det går till.

Specialisten kommenterar

Vad menas med ATP-teknik?

ATP finns i alla celler och är i detta fall ett mått på mängden organiskt smuts. Höga ATP-värden indikerar grogrund för bakteriell tillväxt. Exempelvis har ett par otvättade händer ett normalt värde runt 900 och för att få handha livsmedel ska det värdet vara under 15. ATP-mätningar har använts inom livsmedelsindustrin de senaste 15 åren. Nu börjar branscher som läkemedelsindustrin, laboratorier och lokalvård snegla på tekniken.

Hur fungerar det?

ATP-värdet mäts med en engångssticka. Man svabbar området som ska mätas och stoppar provstickan i en mätare. Resultatet kan utläsas efter 15 sekunder. Tidigare har man använt tryckplatteprov som tar tre dagar att odla fram och kostar runt en tusenlapp styck. De nya provstickorna kostar bara 13 kronor styck vilket innebär att vi kan arbeta på ett helt annat sätt med ATP-tekniken. Vi kan mäta samma yta flera gånger om dagen och sedan komma överens om en brytpunkt när det behövs städas. Framförallt så kan vi på ett enkelt sätt kontrollera viktiga ytor och garantera att de är så rena som de måste vara. Detta ger oss möjlighet att mäta på samma sätt så att resultaten blir jämförbara samtidigt som vi får en teknisk städdokumentation som vi kan visa våra kunder.

Vad är dina erfarenheter när du testar tekniken?

Jag har testat mig fram med olika kombinationer för att förstå vilka städredskap som ger bäst resultat på olika ytor och med olika medel. I testerna använder jag gärna blod som ger höga och tydliga värden, och mäter sedan ATP-värdet. Jag är mest förvånad över att det är så stor skillnad mellan vissa produkter. Vissa gör bara rent till 47 procent och andra uppe till 97 procent. Att spännvidden skulle vara så stor trodde jag inte. Det betyder alltså att städtekniken kan vara helt rätt, så även moppen eller maskinen, men man använder fel sorts rengöringsmedel. Effekten blir en yta som ser ren ut, men som inte är det.

Vad händer härnäst?

Jag tycker mig kunna se att en tydlig trend på marknaden är att man går ner i dosering och istället använder mer koncentrerade produkter samt har olika doseringssystem för att säkerställa rätt dosering. Dessutom ökar såväl sortiment som användning av miljöanpassade produkter.

Det kommer allt fler kombimaskiner som inte använder kemikalier utan gör rent med bara vatten. Maskinen har ett aggregat som renar vatten och som bryter ytspänningen på ytan som ska rengöras. Ett annat exempel är avjoniserat vatten till fönsterputs. Då slipper man kalk och annat i vatten som annars lämnar ränder och märken. Det betyder att man kan jobba så högt upp som 18 meter utan att riskera ränder och i många fall slipper hyra skylift för att putsa fönster.

Specialisten Nova #2-12, Tjänsteutvecklare för lokalvård, Lars-Olov Hedman:

"Jag är född i en skurhink."

Lars-Olov har arbetat med rengöring i 40 år och arbetat tillsammans med kemister, mikrobiologer, läkare, beteendevetare och ergonomer. Just nu jobbar Lars-Olov med Nya Karolinska Solna-projektet och vilka krav som kommer att ställas 2017, då leveransen startar. Arkitektbyrån har använt en läkarkonsult för hygienfrågor, som också varit sammankallande för den kommitté som tagit fram nya rekommendationer för SIV (städning i vårdmiljö). Lars-Olov har varit rådgivande i städtekniska frågor i den kommittén.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Lars-Olov Hedman, tjänstespecialist på Coor, +46 8 553 959 11 eller lars.olov.hedman@coor.com.