1 300 nya medarbetare stärker Coor efter förvärvet av Addici

Den 19 november offentliggjordes Coors förvärv av servicebolaget Addici. Förvärvet innebär att Coor stärker sin organisation med 1 300 kompetenta servicemedarbetare och kompletterar sitt erbjudande främst inom säkerhet samt telefoni- och dokumentservice.

Stommen i Addicis verksamhet är den serviceverksamhet som bedrevs inom Manpower Solutions och Synerco. Sedan dess har bolaget vuxit och utvecklat sitt erbjudande. Under ett par år kämpade bolaget med sin lönsamhet, och år 2009 togs verksamheten över av huvudfinansiären Danske Bank. Sedan dess har läget förbättrats, och idag är Addici ett vinstgenererande bolag med 1 300 servicemedarbetare och kunder som Jernhusen, Tieto, ÅF, Länsförsäkringar och Unilever.

Mats Jönsson, koncernchef och vd för Coor Service Management- Addici är idag ett välskött bolag som kompletterar vår verksamhet bra, främst inom integrerade serviceleveranser till små och medelstora kunder, säkerhetstjänster samt telefoni- och dokumenttjänster. Vi är oerhört glada över den kompetens vi får genom detta förvärv, och hoppas kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling av bolagets kunder och medarbetare, säger Mats Jönsson, koncernchef och vd för Coor Service Management.

Vad betyder egentligen ägarbytet för Addicis medarbetare och kunder?

- Nu har vi precis fått konkurrensmyndigheternas godkännande och håller på att slutföra affären. Vi planerar dock inledningsvis att lägga Addici som ett separat bolag i vår koncern, vilket betyder att de driver sin verksamhet vidare precis som vanligt. Så småningom kommer vi att integrera deras verksamhet in i vår för att arbeta effektivt och enhetligt med samma processer. Ett så här stort förvärv kommer självklart att påverka båda verksamheterna, säger Mats Jönsson.

Addici är idag ett välskött bolag som kompletterar vår verksamhet bra.

Mats Jönsson, Koncernchef och vd, Coor Service Management

Mats Jönsson tror att bolagen kulturellt sett passar bra ihop. Båda bolagen jobbar aktivt med en förbättringskultur, och båda bolagen har kundanpassade organisationer med höga ambitioner när det gäller serviceleveransen.

- När det gäller kunderna tror jag att både våra egna och Addicis kunder på längre sikt kommer att gynnas av sammanslagningen. Självklart vill vi ta tillvara på bra lösningar som Addici har utvecklat och kunna erbjuda dessa till våra befintliga kunder, samtidigt som Addicis nuvarande kunder kommer att erbjudas smarta lösningar som vi har utvecklat, förklarar Mats Jönsson.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda integrationen av Addicis verksamhet in i Coors i flera parallella projekt. Mats Holm, projektledare på Coor Service Management, är huvudansvarig för arbetet:

- Jag har respekt för uppgiften, Addici är ett stort bolag med verksamhet i fyra länder. Det är mycket som ska göras i samband med en integration. Nya kläder ska beställas, skyltar bytas ut, mejladresser ska bytas, system kopplas upp... Jag har varit med om många övertaganden och uppstarter, men varje fall är unikt.

Finns det något särskilt som oroar i det här fallet?

- Nej, egentligen inte. Vad vi har sett hittills så är Addici ett bolag med ordning och reda, Det ska bli fantastiskt kul att börja jobba tillsammans med våra nya kollegor. Visst blir det mycket jobb, men jag är ändå väldigt positiv, avslutar Mats Holm.

Länk till pressmeddelande Coor Service Management förvärvar servicebolaget Addici

Vill du veta mer om integrationsarbetet?

Kontakta gärna Mats Holm.

* = Förvärvet innebär godkännande av konkurrensmyndigheter, vilket beräknas bli klart under december.

Mats

Mats Holm

Projektledare

+46 (0)10-559 59 65

mats.holm@coor.com