Milstolpe i skapandet av framtidens universitetssjukhus

Inte förrän 2017 kommer Nya Karolinska Solna stå helt klart, men redan nu invigs parkeringshuset, den första byggnaden som tas i drift. Det är en milstolpe i utvecklingen av det som ska bli ett sjukhus i världsklass på totalt svindlande 320 000 kvadratmeter.

Nya Karolinska Solna är ett helt unikt projekt. Den nya sjukhusbyggnaden kommer att sätta en ny standard för sjukhus och blir ett landmärke med internationell lyskraft. Förväntningarna är höga inom alla områden – här ska en toppmodern byggnad skapas där nytänkande frodas som kan ge miljoner patienter ett bättre liv.

För att lyckas med uppdraget är det oerhört viktigt att alla intressenter, det vill säga beställaren (Stockholms Läns Landsting), brukaren (Karolinska Universitetssjukhuset), byggaren (Skanska) och service- och driftbolaget (Coor), har ett nära samarbete under projekterings- och byggfasen. Den gemensamma målsättningen är glasklar: att skapa ett väl fungerande, långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sjukhus - på utsatt tid och till fast pris.

På Coor har en liten organisation deltagit i projektet sedan avtalet tecknades i juni 2010. Michael Rosén, biträdande kontraktschef, summerar arbetet så här långt.

−Det har varit en intensiv men mycket intressant och lärorik tid. I huvudsak kan man säga att vi i detta skede lägger grunden för hur sjukhuset ska fungera i framtiden. Vårt uppdrag är att granska projekteringsarbetet ur ett service- och driftsperspektiv. Vi säkerställer att de lösningar som väljs är kostnadseffektiva, driftsäkra och långsiktigt hållbara – under en lång tid framöver.

Omsorgen i lösningarna ligger inte enbart i hur sjukhuset kommer att fungera för Coor som serviceleverantör. Minst lika viktigt är det att skapa lösningar som ska fungera bra för de som är serviceanvändare i sjukhuset – främst vårdpersonalen, men även patienter och besökare. Hela projektet arbetar utifrån visionen "patienten alltid först".

Vi säkerställer att de lösningar som väljs är kostnadseffektiva, driftsäkra och långsiktigt hållbara – under en lång tid framöver.

Michael Rosén, Biträdande kontraktschef, Coor Service Management

- Sjukvårdspersonalen har fullt upp med att koncentrera sig på sin verksamhet så vi strävar hela tiden efter att ta fram servicelösningar som är enkla att använda och som innebär att onödiga moment undviks, förklarar Michael.

Initialt har Coor fokuserat på centrala områden som logistik, miljö och teknik. Sjukhuset kommer att bedriva högspecialiserad sjukvård samt forskning och utbildning, vilket ställer höga krav, inte minst på de tekniska lösningarna.

−Vi planerar för att sjukhusets infrastruktur ska fungera optimalt. När det gäller att planera för smarta lösningar ur ett driftsperspektiv har vi som servicebolag stor erfarenhet och kompetens vilket vi bidrar med i olika frågor, säger Michael Rosén.

Det team som i dag jobbar heltid för Coors räkning i projektet är en liten kontraktsledning, två fastighetsspecialister, två specialister inom arbetsplatsservice (soft FM), en kontraktsutvecklare, en inköpare samt en kvalitets- och miljöansvarig person. Därtill har centrala resurser lånats in när det gäller lokalvård, energifrågor, säkerhet, inköp och IKT. Nya Karolinska Solna är ett komplext projekt med höga ambitioner, och därför behövs ledande expertis inom många områden.

− Jag vågar påstå att de lösningar vi nu bygger in i de här sjukhusbyggnaderna är framtidens lösningar, och det hade inte varit möjligt att välja dem om vi inte hade fått möjlighet att delta i projekteringsfasen, säger Michael Rosén.

Att inviga parkeringshuset blir en symboliskt viktig milstolpe i projektet. Nästa steg i driftsättningen blir invigningen av teknikhuset, där all central teknik ska finnas. Det kommer att stå klart i maj 2014. Därefter kommer själva sjukhuset successivt att tas i drift, för att vara helt klart år 2017.

− Man kan tycka att det är långt kvar, men samtidigt får vi inte glömma att det här är ett gigantiskt projekt. Nya Karolinska Solna kommer att omfatta cirka 320 000 kvm, vilket motsvarar 24 Hötorgsskrapor. Vi ska bland annat rekrytera en stor mängd personal som ska utbildas specifikt för uppdraget, göra inköp av utrustning och slutligen driftsätta alla våra tjänster i samordning med sjukvårdspersonalen. Det här är utan tvekan ett av de mest krävande, men därför också mest intressanta och roligaste projekt vi någonsin har medverkat i, avslutar Michael Rosén.

Fakta om det nya garaget

  • 32 000 kvm varav 22 400 kvm parkeringsytor i 7 våningar
  • plats för cirka 818 bilar varav 75 försedda med laddningsstationer för el
  • öppettider: dygnet runt

Vill du veta mer om det nya sjukhuset

besök gärna projektets hemsida www.nyakarolinskasolna.se

Vill du veta mer om Coors del i projektet?

Kontakta Michael Rosén.

Michael Rosen

Michael Rosén

Biträdande kontraktschef

+46 (0)10-559 51 72

michael.rosen@coor.com