Ulf Wretskog

Pulsen på Ulf Wretskog, tillträdande vd för Coor i Sverige

Av Coors omsättning (för närvarande cirka 6 700 MSEK – exklusive Addici) står den svenska verksamheten för nästan 75 procent. Det är en stor verksamhet, som Ulf Wretskog från och med årsskiftet kommer att ansvara för. Här tar vi pulsen på Ulf.

Du har varit med länge i Coor, varför har du stannat så länge?

Jag började på Coor 2002 och kom då från Skanskas byggverksamhet. Att få vara med att bygga upp vårt företag och samtidigt uppleva den tillväxt vi haft har varit fantastiskt roligt och stimulerande. Vi har så många kvaliteter och suveräna kompetenser i Coor, och jag tycker att vi drar nytta av dessa på ett bra sätt. Vi hjälper varandra i olika situationer och det finns en genuin vilja att driva verksamheten framåt.

Även om du har varit med länge kanske inte alla känner dig som person. Hur skulle du beskriva dig själv?

Jag tror att jag upplevs som en rak och tydlig person, vilket jag själv anser vara mycket viktigt i en ledarroll. Jag är lojal och ambitiös, men tenderar ibland till att bli lite otålig. Min bästa egenskap som ledare är nog förmågan att bygga team som arbetar tillsammans för gemensamma mål. Jag försöker också alltid se positivt och konstruktivt på saker, även i svåra situationer.

Kommer det att bli stora förändringar i den svenska verksamheten?

Coor är ett modernt och snabbfotat företag, och förändringar är ett naturligt och nödvändigt inslag i vår verksamhet. I vår värld går det inte att överleva om man inte ständigt anpassar sig till en föränderlig omvärld. Jag tycker att vår verksamhet i stort sett fungerar väldigt bra, men jag tror att vi behöver förfina och tydliggöra våra strategier för vissa tjänstegrupper. Vi arbetar med många olika typer av affärer och tjänster som kräver olika strategier och olika resurser. Vi kommer därför att se till att affärsenheterna får rätt förutsättningar för att kunna genomföra våra strategier och uppnå våra gemensamma mål.

I vår värld går det inte att överleva om man inte ständigt anpassar sig till en föränderlig omvärld.

Ulf Wretskog, Tillträdande VD, Coor i Sverige

Vad ser du som dina största utmaningar på kort och lång sikt?

På kort sikt är det fullt fokus på att vinna nyupphandling av de kontrakt som närmar sig sitt slut och att säkerställa en lyckad integration av Addici. Dessutom har vi en stor utmaning i att hantera lågkonjunkturen på bästa sätt.

På lång sikt är det viktigt att befästa vår ledande position och kunna påvisa för marknaden att vi är bättre och skapar större mervärde än våra konkurrenter, så att våra kunder väljer oss för att vi tillför störst kundnytta. Detta gör vi genom att alltid visa stort engagemang och proaktivitet i våra leveranser, samtidigt som att vi blir bättre på att paketera våra mervärden (tex utvecklingsarbete etc) som tjänster.

Vad är viktigast – lönsamhet eller kundnöjdhet?

Dessa går hand i hand. Har du inte en nöjd kund så får du inte heller lönsamhet i det långa loppet. En missnöjd kund vill inte avropa fler tjänster eller uppdrag och dessutom riskerar man att förlora kontraktet. Samtidigt ska man komma ihåg vikten av att säkerställa att förväntningarna på leveransen är de rätta, så att vi är överens med kunden om vad som är köpt. Då ökar också sannolikheten att kundnöjdheten blir bra.

Hur ser du på hållbarhetsfrågor?

Vi måste alla ta ansvar för det liv vi lever. Som företag måste vi ta ansvar för den verksamhet vi bedriver – på kort och lång sikt. Som serviceleverantör kan vi framförallt bidra till ett mer hållbart samhälle genom att proaktivt föreslå miljövänliga lösningar. Genom vårt egenutvecklade verktyg "Green Services" kan vi ta detta ansvar på ett bra och strukturerat sätt. Den miljögranskning av vår leverans som vi gör enligt "Green Services" är ett tydligt bevis på det mervärde vi tillför våra kunder.

Det här är Ulf Wretskog

Född: 1967 i Falun

Familj: gift med Elisabet, 3 barn (alla killar)

Bor: i Sollentuna

Bakgrund: Civilingenjör vid Lunds Universitet. Olika chefspositioner inom Skanska, inklusive Regionchef vid Bygg Mälardalen och Affärsområdeschef vid Skanska Facilities Management. Olika operativa chefspositioner inom Coor Service Management sedan 2002.

Fritidsintressen: Umgås med familjen och vistas på vår lantgård där framför allt jakt och fiske står på programmet.

Ulf Wretskog

Ulf Wretskog

VD, Sverige

+46 (0)10-559 59 40

ulf.wretskog@coor.com