IMAGE

Revolutionerande ID-kortshantering

Att arbeta med ID-korthantering är en manuell och tidskrävande process. Tills nu. Coor har utvecklat ett integrerat ID-kortshanteringssystem, som spar både tid och pengar för bolagets kunder.

Det senaste exemplet på raden av innovativa lösningar som Coor har utvecklat är "Coor ID Card Management System". Ryggraden i den nya lösningen är ett webbaserat system, som kan kopplas ihop med kundens personalsystem och säkerhetssystemet i kundens lokaler.

- Att beställa ID-kort och behörigheter brukar innebära en hel del administration och manuell hantering. Nu har vi utvecklat ett system med en säkrare hantering, större flexibilitet och mindre administration för våra kunder, berättar Daniel Andersson, tjänsteutvecklare inom säkerhet på Coor Service Management.

Det nya systemet ger ett mycket smidigt flöde från det att medarbetaren beställer ID-kort eller accesser i ett enkelt webbformulär, behörighetskontroll av behörig chef eller utsedd attestperson till det att beställaren får ett färdigt kort eller beviljad access.

- Vi kan hantera många kort på ett mycket säkert sätt på väldigt kort tid. För två månader sedan installerade vi systemet hos en helt ny kund, som sedan dess beställt 5 900 ID-kort via självbetjäningsportalen, berättar Sofia Munkhammar, leveranschef inom säkerhet på Coor Service Management.

Att hanteringen kan gå så fort beror på integrationerna mellan ID-kortssystemet och kundens personalsystem samt kundens säkerhetssystem. Dessutom kan en integration byggas med en fotostation, som också bidrar till den stora tidsbesparingen.

Vi kan hantera många kort på ett mycket säkert sätt på väldigt kort tid.

Sofia Munkhammar, Leveranschef inom säkerhet, Coor Service Management

- Fotostationen fungerar väldigt enkelt. Den står på ett strategiskt ställe i kundens lokaler, till exempel i ett pausrum, och kan användas när det passar medarbetaren. Jämfört med att boka tid för fotografering upplevs detta som oerhört smidigt, säger Sofia Munkhammar.

Coor har hittills infört Coor ID Card Management System hos några befintliga kunder, men också infört systemet till en helt ny kund.

- Responsen är positiv. Det känns givande att få ha varit med om att utveckla något som tillför en verklig nytta till våra kunder, avslutar Daniel Andersson.

Fördelar med Coor ID Card Management System

- Enkelhet och smidighet

Vid beställning av ID-kort hämtas dina uppgifter från HR till det webbaserade systemet. Beställningen av ID-kort och önskad behörighet skickas via systemet vidare till din närmaste chef för godkännande. Om det inte redan finns ett foto på beställaren i HR-systemet är det enkelt att ladda upp ett via fotostationen. När ID-kortet är behörighetskontrollerat och klart får du ett mejl från systemet.

- Ökade möjligheter för medarbetarna

Med hjälp av automatiska fotostationer på arbetsplatsen kan medarbetaren ta sitt foto när det passar dem. Fotostationen är obemannad men försedd med tydliga instruktioner. Fotograferingen kan upprepas tills medarbetaren är nöjd med sitt foto. Fotostationen är alltid öppen – dygnet runt, året om.

- Ökad säkerhet och högre kvalitet

Genom att ID-kortssystemet kan kopplas till företagets HR-system blir hanteringen tryggare och säkrare. Vissa uppgifter kan genereras direkt ur personalsystemet, till exempel automatisk kontroll att medarbetare är behörig att ha ett ID-kort eller uppgifter om närmaste chef.

- Enhetlig process och spårbarhet

Genom Coors ID-kortssystem får du som kund en enhetlig process för behörighet och ID-kortshantering i hela företaget. Eftersom processen är automatiserad får du en spårbarhet i beställningsförfarandet.

- Kostnadsbesparingar

Automatiken och integreringarna minskar administrationen och den manuella hanteringen kring ID-kortshanteringen vilket spar såväl tid som pengar.

För mer information om Coor ID Card Management System, kontakta

Daniel Andersson eller Sofia Munkhammar.

Sofia Munkhammar

Sofia Munkhammar

Leveranschef, Säkerhet

+46 (0)10-559 56 77

sofia.munkhammar@coor.com

Daniel Andersson

Daniel Andersson

Tjänsteutvecklare

+46 (0)10-559 52 63

daniel.p.andersson@coor.se