Rikard Wannerholt

1 + 1 = 3

I december 2012 förvärvade Coor servicebolaget Addici. Nu pågår ett intensivt arbete med att skapa en ny plattform, baserad på de bästa och smartaste lösningarna inom de båda bolagen.

Rikard Wannerholt, tidigare vd för Addici och nu chef för verksamhetsutveckling på Coor, ser inte bara möjligheterna i det nya bolaget utan även nödvändigheten av samarbete för att vara branschledande i Norden.

− Inom it-branschen förstod man tidigt att det inte går att sitta på sin egen kammare och tänka ut de bästa lösningarna. Tvärtom tänkte man ekosystem – att dela kunskap och drivkraft med samarbetspartners. Inom det nya Coor skapar vi nu en ännu bättre leverans och ett ännu bättre erbjudande när vi tar tillvara på varandras styrkor.

Addici har traditionellt sett varit mer framgångsrika hos medelstora kunder. Coor har en tydlig ambition att växa bland annat i det segmentet samt att bli mer aktiva inom tjänsteutveckling.

− De nya förutsättningarna tillåter oss att konceptualisera nya spännande erbjudanden. Det kan innebära att vi tar ett helhetsansvar för en säkerhetslösning, bevakning, teknik och synergier i förhållande till FM-leveransen, exempelvis genom att all vår personal är säkerhetsutbildad - inte bara de som jobbar med säkerhet, säger Rikard Wannerholt.

Visionen är att bli Nordens bästa serviceföretag och målsättningen är att öka antalet pannordiska leveranser. Enligt Rikard Wannerholt är fler och fler företag mogna för att använda samma serviceleverantör i alla nordiska länder.

När de två världarna gifter sig kommer Coor att höja ribban för FM- och industriservice-branschen.

Rikard Wannerholt, Chef för verksamhetsutveckling, Coor i Sverige

− Coor har flera exempel på kunder som tagit steget att samordna flera länder i sin leverans. Drivkraften är ofta att utveckling och förbättringar enkelt kan appliceras på kundens alla sajter samt att man erhåller samma nivå på servicen oavsett land.

Tjänsteutveckling är en viktig grundpelare i Coors verksamhet. Nu ökar både bredden och djupet vilket både kunder och verksamheten ser positivt på. Kunderna efterfrågar förbättringsförslag och det är någonting Coor arbetat strukturerat med under lång tid.

− Addici och Coor är i grunden väldigt lika. Vi är kundorienterade i vårt sätt att tänka och organisera oss. Kundgränssnitten kommer kunderna att känna igen sig i. En skillnad är att Coor har arbetat mer med analys och management medan Addici har haft ett större fokus serviceupplevelsen. När de två världarna gifter sig kommer Coor att höja ribban för FM- och industriservicebranschen. Den utvecklingskraften har vi nu.

Som marknadsledande är Coor även branschdrivande. När två bolag slår ihop sina styrkor kan man plötsligt se på serviceleveranser ur andra synvinklar och stärka sina erbjudanden med nya idéer ur oväntade synergier.

− Tjänsteindustrin och framförallt FM-branschen är i sin linda. Det finns många möjligheter som inte kommit ut på marknaden än. Vi är rustade för nästa steg. Nu formar vi FM- och industriservicebranschen, säger Rikard Wannerholt.

Rikard Wannerholt

Rikard Wannerholt

Chef för verksamhetsutveckling

+46 702-36 44 51

rikard.wannerholt@coor.com