Markus Danielsson

En miljon bollar i luften

Ungefär en miljon ärenden om året. Det är vad Coor tar emot, utför och återkopplar. Dessutom lovar man förbättringar och effektiviseringar i varje kontrakt. För att lyckas med det krävs kontroll. Och bollsinne.

Sedan något år tillbaka är Coor i färd med att införa en mer professionell styrning i form av en gemensam process för hur man levererar service till sina kunder. Markus Danielson, projektansvarig, beskriver det som i grunden någonting enkelt, men avgörande för att skapa effektiva och kvalitativa uppdrag.

− Enkelt uttryckt så tar vi emot ett kundbehov, utför det, återkopplar och tar betalt. Med mer professionell styrning kan vi förbättra effektiviteten och kvaliteten i allt vi gör. Vi får bättre uppföljning och bättre analyser, samtidigt som vi kan föra en bättre dialog med våra kunder.

Gemensamma och tydligare processer ger bättre kontroll på utförd service, bättre koll på objekt och byggnader som ingår i en leverans och vad som är kostnadsdrivare inom en leverans. En tydligare process med en bättre planering innebär också att ledtider kan kortas ner och att man får ett bättre utnyttjande av Coors interna resurser (både personal och verktyg) vilket i slutändan minskar totalkostnaden.

− Utvecklingssteg tagna från en gemensam plattform kommer alla kunder till godo. När vi jobbar på samma sätt kan vi jämföra servicen till olika leveranser. När man arbetar väldigt olika blir den jämförelsen ointressant. Det är vårt jobb att våga utmana den befintliga leveransen och hitta möjligheterna, säger Markus Danielson.

Det finns uppenbara stordriftsfördelar med att arbeta på samma sätt, exempelvis kan kostnader för system och processer hållas nere, men framförallt så köper Coor in så mycket tjänster och material att avtalen med leverantörer blir mycket fördelaktiga.

Med mer professionell styrning kan vi förbättra kvaliteten i allt vi gör. Det är vårt jobb att våga utmana den befintliga leveransen och hitta möjligheterna.

Markus Danielson, Change Manager, Coor Group

− När vi har detaljkontroll på vad vi köper in kan vi göra bra analyser och på så sätt få en helt annan handlingskraft mot leverantörerna. Det hjälper oss också att styra våra inköp mot rätt leverantör och rätt pris.

Förutom gemensamma processer och mätetal så inför Coor på många ställen styrning via operativa driftcenter. Därifrån styrs arbetsstyrkan för att på snabbast och mest effektiva sätt utföra ett ärende. På driftcenter har man ett helikopterperspektiv och kan exempelvis dirigera tekniker till andra ärenden i samma område.

− Det är lite som att lägga ett pussel där bitarna hela tiden ändras. Driftcenters uppgift är att få till den mest effektiva helhetsplaneringen och att se till att hjälpen snabbt är på plats. Det hjälper oss också att tillvarata synergier eftersom vi kan använda personal mer effektivt inom respektive region.

Enligt Markus Danielson bidrar de nya processerna till att man kan arbeta aktivt med förebyggande underhåll.

− Istället för att rycka ut när hissen har fastnat utför vi kontinuerlig service. Genom att arbeta proaktivt sänker vi faktiskt kostnaden för hissens hela livslängd.

På Coor arbetar man för att föra in nya arbetssätt med understöd av olika hjälpmedel och verktyg, exempelvis så har fastighetstekniker med sig smartphones för att slippa åka till kontoret och återrapportera. I vissa uppdrag används RFID-taggar för att kunna följa upp leveransen, något som kan användas på bredare front i framtiden. QR-koder ska snabba på när någon vill göra en felanmälan och med hjälp av diagnostik ska en hiss kunna skicka ett meddelande när den behöver service.

− Ett av de viktigaste verktygen är analysverktyget. Vi har samlat fakta om leveransen till kunden och kan göra en analys över vad som driver kostnader och vad vi kan göra för att få sänka dem. Med fakta så vet vi, vi famlar inte i mörkret utan kan göra en konkret skillnad.

Markus Danielsson

Markus Danielson

Projektledare

+46 (0)10-559 59 66

markus.danielson@coor.com